Rapport: Kapitalflukt fra fattige land øker

Global Finacial Integrity (GFI) har gitt en ny rapport som viser at kapitalflukt fra fattige land har økt kraftig. Den såkalte "krigen mot skattparadis" fra regjeringen feiler. Arbeidet går bakover, ikke fremover. Saken ble dekket i Aftenposten 25. januar 2011.

4000 milliarder kroner renner årlig ut av fattige land. Tallene settes i perspektiv når 15 land mottar nesten 6 mrd. kroner fra Norge, men 100 mrd. forsvinner ut, viser tall fra Kirkens Nødhjelp. Fra Afrika har kapitalflukten økt med over 20 prosent hvert år de siste åtte årene.

Åpenhet er kapitalfluktens verste fiende. Rapporten viser at det som gir størst kapitalflukt, er at selskaper ulovlig flytter overskuddet dit skatten er minst. Den eneste måten å effektivt få synliggjort hvordan dette skjer, er å kreve at selskaper rapporterer åpent.

Dette kan Norge innføre for norske flernasjonale selskaper og selskaper notert på Oslo Børs. Rapporteringsstandarden ligger klar: den heter land-for-land-rapportering. USA innførte i sommer en lignende rapportering på New York-børsen for utvinningsselskaper.

Norge må ta ansvar og kreve åpenhet, ellers vil tallene fortsette å øke.

Les mer i Aftenposten tirsdag 25. januar 2011 og
http://www.aftenposten.no/okonomi/utland/article3996053.ece.
GFI-rapporten finnes her: http://www.gfip.org/index.php?option=content&task=view&id=364