Rapport og verktøykasse: Private sugerør i fellesskapets kasser

Heftet "Private sugerør i fellesskapets kasser" fra For Velferdsstaten i 2010 viser hvordan kommersielle aktører i helsetjenesten bruker skatteparadiser.

Rapporten kan lastes ned her

Her finner du også For velferdsstatens verktøykasse for lokalaktivister med "Bli lokalaktivist på 1-2-3", foredrag, kronikker m.m.. Alt med fokus på "Ta tjenestene tilbake til demokratisk kontroll" og argumentasjon mot konkurranseutsetting.