Kapitalfluktutvalgets rapport: Skatteparadis og utvikling

En liten sensasjon skjedde rett før sommeren 2009. I NOUen "Skatteparadis og utvikling" av Kapitalfluktutvalget anerkjenner regjeringen at nasjonale tiltak er nødvendig i kampen mot skatteparadis og kapitalflukt fra utviklingsland. Nå må regjeringen følge opp, og føre en bred kamp mot skatteparadis.

Men debatten om skatteparadis og kapitalflukt har hatt en trang start i norsk offentlighet. Den defensive holdningen om at det kun er gjennom internasjonale organer at vi kan bidra har lenge vært denne og forrige regjerings svar på problemet. Finanskrisen, i tillegg til skatteskandaler som Liechtensteinaffæren, har imidlertid gjort det tydeligere at det internasjonale samfunnet har feilet i å ordne opp. Skatteparadis fungerer stadig som arnested for skjulte transaksjoner og kompliserte finansielle produkter, også i norsk økonomi.

Rapporten fra den nedsatte kommisjonen er derfor et friskt pust inn i debatten. En av anbefalingene er blant annet å lage et norsk register over multinasjonale selskap i Norge med nøkkeltall om hvor de opererer, og hvor mye de skatter i hvert enkelt område. Dette er i dag skjult informasjon for offentligheten og investorer. Slik land-for-land-rapportering er tidligere beskrevet i denne bloggen, se "Noen ganger er det enkelt" .

Innføring av en slik rapportering vil gjøre det mulig å følge opp en rekke av våre krav som ikke nevnes i rapporten: mulighet for stat og kommune å ikke kjøpe tjenester fra selskaper som er plassert i skatteparadis og danne grunnlag for ekskludering av selskaper fra Oljefondet, for å nevne noen.

Forfatterne har lagt ned et godt stykke arbeid i å vise hvor enormt skadelig skatteparadis er for utviklingsland, og for det internasjonale markedet. Derfor er det paradoksalt at rapporten konkluderer med at bruk av skatteparadis er viktig for Norfund. Dette norske fondet har som mål å redusere fattigdom nettopp i utviklingsland, og kanaliserer mange av sine investeringer gjennom skatteparadis.

Rapporten anbefaler imidlertid at Norfund, på sikt, unnlater å benytte skatteparadis. Denne forsiktige måten å formulere seg på finner man også i forslaget til de nye etiske retningslinjene for Oljefondet fra i vår. Dette viser at det fremdeles er en lang vei å gå før Norge tør å starte å kutte noen av norsk økonomi sine forbindelser til skatteparadis. Men rapporten er en start på veien som må følges nøye med fremover.

Rapporten er skrevet av Kapitalfluktutvalget og finnes i både kort- og langversjon her.