Rapport: Tax Games - The Race to the Bottom

Europa leder an i skadelig global skattekonkurranse.

Eurodad, et europeisk nettverk av skatterettferdighetsorganisasjoner, lanserer i dag rapporten «Tax Games: The Race to the Bottom. - Europe’s role in supporting an unjust global tax system – 2017». Rapporten kan lastes ned til høyre på siden.

I rapporten, som koordineres av det Brussel-baserte nettverket Eurodad, anklages de europeiske landene for å presse hverandre for å senke sine bedriftsskatter.

Tax Justice Norge har koordinert arbeidet med det norske kapittelet i rapporten. Daglig leder Sigrid Klæboe Jacobsen mener rapporten gir et tydelig bilde av et system som er ute av kontroll:

«Mens selskaper betaler stadig mindre skatt, tvinges forbrukere over hele verden til å betale mer. Slik utviklingen går i dag vil skattesystemet øke den økonomiske ulikheten, snarere enn å minske den.»

Rapporten beregner at dersom den nåværende trenden fortsetter kommer selskapsskatt over hele verden til å være på 0% innen 2052.

Gjennomsnittlig selskapsskatt globalt, 1980-2015

Gjennomsnittlig merverdiavgift i OECD, 1975-2016

Gjennomsnittlig avgift på forbruk (mva)

Selv om mange forbinder skatteparadis med eksotiske destinasjoner og fjerne øyer, viser rapporten at det er Europa som er det virkelige senter for den globale skattekonkurransen:

"Denne rapporten viser hvordan Europa faktisk leder an i den globale skattekonkurransen. Det har vært oppmerksomhet på hvordan EU ønsker å "hamle opp" med skatteparadiser og skattetriks fra selskaper som Apple. Rapporten viser at dette ikke gir det fulle bildet. I halvparten av de europeiske landene undersøkt finnes skadelige skattestrukturer som flernasjonale selskaper kan misbruke for å unngå skatt i andre land," uttaler Klæboe Jacobsen.

"Sammenlikningen med andre Europeiske land viser at Norge på ingen måte skiller seg ut som noe foregangsland i tiltak mot skatteparadis og skatteunndragelse. Vi havner i samme gruppe som Latvia, Finland og Polen," avslutter Klæboe Jacobsen.

Tax Games 2017

Eurodad (2017). "Tax Games - The Race to the Bottom. Europe’s role in supporting an unjust global tax system"