Rapport: The tax systems in Mozambique, Tanzania and Zambia

Studien fra CMI anbefaler at Norge støtter sivilsamfunn og kapasitetsbygging i landene i kampen mot kapitalflukt.

Rapporten dekker blant annet skattefritaksregimene (tax exemption) i de tre landene, skadelig skattekonkurranse, administrative reformer og rollene til sivilsamfunnsorganisasjoner.

Noen av rapportens anbefalinger:

- Kapasitetsbygging på internfeilprising
- Oppmuntre til engasjement mot kapitalflukt i sivilsamfunnet
- Bygge opp kapasitet på egen forskning på skatt og godt styresett i landene

Last ned hele rapporten: The tax systems in Mozambique, Tanzania and Zambia, Capacity and constraints

Forfattere: Odd-Helge Fjeldstad and Kari K. Heggstad fra Christian Michelsens Institutt, på oppdrag fra Norad
Utgitt 15. juni 2011