Rapportlansering

Tax Justice Network - Norge lanserte ny rapport om skjult eierskap den 18. februar.
Tax Justice Network - Norge lanserte rapporten «SKJULTE EIERE – konsekvenser av skjult eierskap og hvordan Norge kan bidra til mer åpenhet», tirsdag 18. februar hos BDO i Oslo.
Program
Velkommen og presentasjon av rapporten: Sigrid Klæboe Jacobsen og Peter Henriksen Ringstad, Tax Justice Network – Norge. Kommentarer ved: Morten Torkildsen (BDO), Else Lund (Finans Norge), Marianne Marthinsen (AP, Finanskomiteen på Stortinget) og Jørgen Næsje (FrP, statssekretær i Finansdepartementet)
Om rapporten
Personer som står bak organisert kriminalitet, skattesvindel eller økonomisk utroskap vil ofte forsøke å skjule sin tilknytning til forbrytelsen gjennom kompliserte konsernstrukturer, skatteparadisselskaper og stråmenn. Dette undergraver et rettferdig skattesystem, undergraver rettsstaten og skaper konkurransevridning i markedet.
Åpenhet i eierskap er høyt på agendaen i internasjonale fora som EU og G20, men debatten har uteblitt i Norge. I rapporten gir vi konkrete anbefalinger til norske myndigheter. Vi ønsker at rapporten vil bidra til en offentlig debatt om hvordan vi kan få mer åpenhet i skjulte eiere og skjulte pengestrømmer.
Last ned rapporten: Hele rapporten oversikt over pressedekning her
Om lanseringen: Les omtale av lanseringen fra Publish What You Pay her