Renvasking av skatteparadiser

Innleggene fra Norfund-toppene og fra PWC-partneren fremstår som forsøk på å renvaske skatteparadis, skriver vi i Dagens Næringsliv.
Kronikken stod på trykk i Dagens Næringsliv 27. april 2016.
Et uttrykk i politikken er at «hvor du står, kommer an på hvor du sitter». Innleggene «Forvirring om «skatteparadis»» av Norfunds Kjell Roland og Ola Nafstad (DN 22. april) og «Legitimt i skatteparadis» av PWC-partner Elin Sarais (DN ­25. april) tjener som gode eksempler på dette: Både PwC og Norfund har fått hard kritikk for sin involvering i skatteparadiser.
Begge innleggene bommer dessverre med sine lister over hvilke stater som er «frikjent» som skatteparadis. Roland og Nafstad skriver at Sveits er et skatteparadis. Sarai skriver at Sveits ikke er et skatteparadis. Begge innleggene henviser til OECD.
Norfund-toppene sier videre at Mauritius ikke er et skatteparadis, og PWC-partneren sier det samme om Luxembourg, Bermuda og Panama, fordi «hemmeligholdet er opphevet». Igjen med henvisning til OECD.
For det første tar begge innleggene feil, og for det andre har OECD-listene de viser til liten troverdighet, da disse gang på gang har renvasket stater som i praksis har vist seg å være tilretteleggere for skadelig finansielt hemmelighold. Roland og Nafstad skriver at Norfund ikke bruker skatteparadiser, men «oversjøiske finanssentra». Men hva mener de da er et skatteparadis?
For å finne svaret må vi se på OECDs fagfellevurdering «Global Forum», der land skal evalueres i to faser. Landene som har gjennomgått fase én, men hvor regelverket var for svakt til å gå videre til fase to, er Mikronesia, Guatemala, Kasakhstan, Libanon, Liberia, Nauru, Trinidad og Tobago og Vanuatu. Ingen av landene som har gjennomført fase to, er blitt vurdert som «non-compliant».
Grunnlaget for at Norfund-toppene peker på at Sveits er et skatteparadis, må være at de enda ikke har fullført sin fase to. Kriteriet fremstår som vilkårlig og vanskelig å begrunne.
Mauritius, som Norfund investerer gjennom, har fullført fase to, og fagfellevurderingen fant flere mangler. OECD ville neppe basert på dette uttalt at Sveits er et skatteparadis og Mauritius ikke. Man kan spekulere i at Roland og Nafstad valgte ut Sveits fordi de for kort tid siden gikk til angrep på Kirkens Nødhjelp og Redd Barna på bakgrunn av at deres globale allianser har hovedkontorer i nettopp Sveits.
At Norfund-toppene ser seg nødt til å ta på seg rollen som skatteparadisenes beskytter, illustrerer først og fremst hvilken vanskelig situasjon Norfunds skatteparadisinvesteringer har satt dem i. Det bidrar i hvert fall ikke til å oppklare «forvirring om skatteparadis», slik deres kronikk tok sikte på.
OECD lister opp hvilke stater som har forpliktet seg til å utveksle informasjon automatisk mellom land fra 2018. Ser vi på OECDs liste fra 14. april i år er det bare to land som ikke har forpliktet seg til dette: Bahrain og Panama. PWC-partner Elin Sarai i PwC hevder altså at Panama ikke er skatteparadis, til tross for at Panama navngis av OECD som ett av bare to land i verden som ikke samarbeider.
Sarai skriver at «næringslivet bruker skatteparadisene til legitime formål, ikke til å skjule inntekter og eierskap og unndra skatt». Men hvilke skatteparadiser mener Sarai da finnes – om noen?
Premisset for begge innleggene er at i den grad de mener det finnes skatteparadis, er disse begrenset til de ti landene som nevnt over. I lys av Panama-avsløringene hvor over tyve jurisdiksjoner var involvert i et globalt nettverk av hemmelighold, fremstår denne holdningen til skatteparadiser virkelighetsfjern.
Det dypere problemet her er imidlertid at OECD gang på gang har gitt grønt lys til skadelige skatteparadiser fordi de har gjort overfladiske endringer av lovverk, eller fordi de har kommet med løfter om å åpne opp.
I praksis har ofte skatteparadisene hverken har hatt ønske eller planer om å faktisk håndheve tiltakene. Panama var for eksempel på listen over samarbeidsstater frem til bare noen uker før Panama-avsløringene traff avisforsidene. Man kan spekulere i hvorfor de plutselig havnet utenfor den listen.
Vi ønsker en mer faglig debatt om skatteparadiser velkommen, slik at tiltakene som iverksettes treffer blink, heller enn å føre til moralisering og symbolhandlinger. Innleggene til PWC-partner Elin Sarai og Norfund-toppene har imidlertid ikke økt kunnskapsnivået i debatten, men fremstår som forsøk på å renvaske skatteparadis.
Peter Henriksen Ringstad, politisk rådgiver, og Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder, Tax Justice Network–Norge

Les mer

«Nyttige» Mauritius For Norfund er Mauritius nyttig. For Uganda ble Mauritius et problem. (DN 25. april)
Må Norfund benytte skatteparadiser?– Det er vanskelig å se at skatteparadiser tilbyr Norfund bedre finansielle tjenester enn andre og mer åpne regimer. (Bistandsaktuelt 28. april)
Krf vil ha sterkere regulering av Norfund (Bistandsaktuelt 3. mai)
Inkonsekvent politikk skriver Dagbladet. Mener Norge må ta en mye mer aktiv rolle for mer åpenhet, blant annet i Oljefondet og Norfund. (15. april)
Foto: Dronepicr. Lisensiert for bruk under CCA 3.0 Unported.