Rettferdig globalt skattesystem – hvilken rolle skal Norge ta?

Panelsamtale om en skattekonvensjon i FN som vei mot et mer rettferdig globalt skattesystem.

tirsdag 30. april 2024, kl. 17:00
U1, Eilert Sundts hus, Moltke Moes vei 31, 0851 Oslo
SAIH Blindern, Arbeiderpartiets Studentlag i Oslo og LO-studentende ved UiO

I fjor innførte den norske regjeringen skolepenger for internasjonale studenter fra utenfor EU, EØS og Sveits. Med det var det stolte prinsippet om gratis utdanning dødt. Dette er ikke unikt for Norge, men en trend vi ser over hele verden. Høye skolepenger gjør at studentene sitter igjen med regninga og i praksis blir høyere utdanning kun et gode for et lite knippe, rike mennesker.

Samtidig som utdanning blir et privilegium for de få, forsvinner enorme summer hvert år i kapitalflukt. Hvert år taper alle verdens land nær 500 milliarder dollar til skatteparadiser - mer enn dobbelt så mye som gis i bistand til sammen. Dette er penger som kunne ha gått til å finansiere helse og utdanning, men i stedet går til å gjøre de som allerede er rike enda rikere.

Diskusjonen rundt et mer rettferdig og globalt skattesystem er i vinden. I dag er det OECD-landene som er med på å påvirke de globale skattesystemene, men dette er et system som er under stor kritikk, spesielt fra utviklingsland. Derfor har Afrika-gruppen i FN foreslått å flytte makten fra OECD, til en mer demokratisk og transparent arena - nemlig FN.

Norge står ved et viktig veiskille - hvilken rolle skal Norge ta i kampen om et mer rettferdig skattesystem?

For å diskutere dette, inviterer SAIH Blindern, Arbeiderpartiets Studentlag i Oslo og LO-studentene ved UiO til en panelsamtale om et rettferdig globalt skattesystem.

I panelet sitter:
Agnes Viljugrein - Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.
Kaja Guttormsgaard - Rådgiver i Tax Justice Norge
Ane Breivik- Leder i Unge Venstre
Nestleder i SAIH, Henriette Johnstone, skal lede samtalen.