Revisjonsgigant sier åpenhet er bra for økonomien

PwC vil ha åpen land-for-land-rapportering for banker. En overraskende uttalelse som kan gi økt press på OECD og Norge om å tette hull i sin land-for-land-rapportering. Les også om land-for-land i Finland, Nederland og Frankrike.
- Åpen land-for-land-rapportering i selskaper er bra for økonomien, sier PwC.
EU er i prosessen med å innføre sitt nye Bankdirektiv, som inkluderer land-for-land-rapportering for banknæringen. Det er i denne forbindelsen at revisjonsgiganten tok til orde for at land-for-land-rapportering må være åpent tilgjengelig for allmennheten. Uttalelsen er oppsiktsvekkende, da store revisjonsselskaper ikke har for vane å være progressive på tiltak som gir mer åpenhet.
Åpenhet lønner seg
Vi har tidligere skrevet om at åpenhet har gitt økte skatteinntekter i Storbritannia. Også i Norge gir åpenhet resultater: Statistisk Sentralbyrå fant at småbedriftseiere oppga 3 prosent høyere inntekt enn kontrollgruppen, etter at internettpublisering av skattelister kom på plass. Kanskje er slike funn noe av bakgrunnen til PwCs uttalelse.
Richard Stamm, visestyreleder for PwC Global Tax har tidligere sagt: “The world has moved on. Tax systems need to do the same – and soon.» Har selv revisjonsselskapene innsett at dagens skattesystem er for innviklet og lukket til at det lengre tjener noen hensikt? Vi velger å være forsiktige optimister.
Norsk kvasi-åpenhet
OECD la nylig frem sin standard for land-for-land-rapportering. Men fastholder at rapportene kun skal være tilgjengelig for skattemyndigheter. Den norske land-for-land-rapporteringen som ble vedtatt tidligere i år er riktignok åpen, men har en annen stor svakhet: selskaper trenger ikke være åpne om hvor mye de tjener i skatteparadiser. Dette unntaket er særnorsk og absurd når vi vet hvor mye penger som flyter gjennom skatteparadisene. Hverken EU eller OECD sine land-for-land-standarder kutter ut skatteparadisene.
Utviklingen i EU må tjene som inspirasjon for både Norge og OECD for å sikre reell åpenhet om hva selskaper tjener og skatter i alle land.
Oppdatering: Land-for-land har fått et oppsving også i Finland, Nederland og Frankrike
Les mer
Publishing banks' taxes and turnover will help the economy, says PwC (Euractiv.com 2. oktober 2014)
Åpenhet gav klingende mynt i statskassa (TJN Norge, 4. september 2014)
Søkbare skattelister på internett øker rapportert inntekt (SSB, 6. februar 2014)
Av daglig leder Sigrid Klæboe Jacobsen