Se webinar om Register for Reelle Rettighetshavere her

Webinarer ble arrangert tirsdag 29.09 kl 13:00.

Panel:

Tobias Brynildsen, rådgiver i Finansdepartementet.
- Presentasjon av Finansdepartementets forslag til forskriften.

Ragnhild Georgsen,
avdelingsleder hvitvasking og sanksjonsregelverk, Sparebanken Vest
- Hvilke forventninger har rapporteringspliktige foretak til registeret?

Inger Johanne Stolt-Nielsen,
Seniorskattejurist, Skatteetaten. Styremedlem for Norsk Øko-Forum.
- Hvilke forventninger har politi, skatt og andre myndigheter til registeret?

Ordstyrer:
Peter Ringstad,
TJN Norge.