Seminar 20. september: - Jussens seier over etikken?

Advokat Jack Blum om globale skatteunndragelser og skatteparadiser.
Tirsdag 20. september kl. 12:30-14:30
Det juridiske fakultet i Oslo, Domus Academica, Karl Johans gate 47, Teologisk Eksamenssal i 2. etg.
Påmelding: peter@taxjustice.no
Det blir servert enkel lunsj i forkant av møtet.
Myndigheter møter veggen i kampen mot stadig økende skatteunndragelser. Internasjonale transaksjoner er beskyttet for innsyn gjennom skatteparadisenes og gjennom Norges eget lovverk. Er det etisk riktig at advokatbransjen står for de største overføringene til og fra skatteparadis i Norge? Er norsk og internasjonal juss blitt hengende etter?
Amerikanske Jack Blum er en gigant i avsløring av hvitvasking og globale skatteunndragelser. Den Washington-baserte advokaten har i sin 40-årige karriere har blant annet hatt en sentral rolle i avdekkingen av bestikkelsesskandalen i luftfartsselskapet Lockheed, som involverte sju regjeringer på 70-tallet. Han er en av USAs ledende eksperter i å spore opp penger i skatteparadiser og hatt flere tunge posisjoner i FN i forbindelse med internasjonal kriminalitet og som rådgiver for amerikanske myndigheter. Han er en svært engasjerende foredragsholder.
Andre innledere:
-Professor Frederik Zimmer, Juridisk fakultet
-Morten Eriksen, førstestatsadvokat Økokrim
-Hans Petter Tetmo, Skatterevisorforeningen og Tax Justice Network - Norge
Ordstyrer:
-Emilie Ekeberg, journalist i Klassekampen
Arrangør: Tax Justice Network - Norge i samarbeid med Juridisk fakultet