Seminar: Idretten på økonomisk doping

På tide med reform av spillereglene utenfor banen? Velkommen til seminar om økonomisk kriminalitet i idretten i Trondheim 8. mars.
Påmelding
Tirsdag 8. mars kl. 10-13
(Registrering fra 9:30. Lunsj fra 13-14)
Handelshøyskolen i Trondheim, Klæbuveien 72, Auditorium A32, 3. etg
Seminaret er gratis og åpent for alle. Spesielt velkommen til studenter! Det blir servert lunsj.

IDRETTEN PÅ ØKONOMISK DOPING
- På tide med reform av spillereglene utenfor banen?

Ideelle idrettsorganisasjoner styrer seg selv og kan lage sine egne regler. Til tross for stadig mer penger i idretten er det lite innsyn og kontrollmuligheter. Dette danner grobunn for korrupsjon, skattesnusk og annen økonomisk kriminalitet i rike og fattige land. Når ble idretten et fristed for arroganse, korrupsjon, usolidariske ledere og snuskete prosesser? skrev landslagsspiller Tom Høgli på NRK i høst. FIFA er blitt omtalt som "korrupsjon satt i system». Stortingspolitiker Gunnar Gundersen (H) har i mediene uttalt seg kritisk til Norges manglende vilje til å gå hardt ut mot FIFA i forbindelse med VM i Qatar. Hvordan bør idrettsøkonomien reformeres?
9:30-10: Registrering og frokost
10-10:15 Velkommen og introduksjon

Konferansiér: Sigrid Klæboe Jacobsen, Tax Justice Network – Norge
Peter Ringstad, Tax Justice Network – Norge
10:15-10:45 Forskning på råtten profitt i idrettsverdenen
Hvem bør bestemme inntektsfordelingen i fotballen: Demokratiet eller markedskreftene – Et valg mellom kolera eller pest?
v/ Harry Arne Solberg, professor ved NTNU - Handelshøyskolen i Trondheim
Markedskreftene vil alltid arbeide i favør av de som har de mest attraktive produktene. I klubbfotballen har det vært de fem store ligaene i Europa: England, Spania, Italia, Tyskland og Frankrike. De siste årene har klubbene i disse ligaene økt inntektene som de henter fra de små og mellomstore fotballnasjonene betydelig. FIFA’s inntektsmodell, derimot har dirigert pengestrømmene i motsatt retning, fra de store til de små. Samtidig har disse transaksjonene også involvert korrupsjon. Hvilken modell er å foretrekke? Den som sørger for at pengene havner i lommene til overbetalte fotballspillere – eller den hvor de havner i lommene på korrupte fotballedere?
«Sport governance»: Overordnede etiske og moralske utfordringer i sportsøkonomi
v/ Lin Olderøien, forsker ved NTNU - Handelshøyskolen i Trondheim
Når etiske premisser, moralsk atferd og tillit defineres og etterprøves i en og samme, lukkede kontekst oppstår normer for akseptabel atferd som ikke er gangbare utenfor toppidrettskonteksten. Tre sentrale og sammenvevde eksempler på "akseptert" ukultur er skattekriminalitet, korrupsjon og doping. Hva gjør at vi tillater denne utviklingen, bør en endring skje og i tilfelle hvordan?
10:45-11:00: PAUSE
11:00-11:45: Foredrag
Gråsoneforsvaret
v/ Lars Johnsen, journalist i Josimar - Tidsskriftet om fotball
De siste årene har norsk fotball ved flere tilfeller vært i medias søkelys med negativt fortegn. Det har handlet om skattejuks, dobbeltroller, bedrageri og kameraderi. Flere saker har blitt gransket – men granskningsrapportene begraves og problemene feies under teppet. Hvordan kan fotballen forvente å bli tatt seriøst som bransje når den viser så liten vilje til å rydde opp?
Hvordan kan idrettens verdigrunnlag beskyttes?
v/Tor Dølvik, spesialrådgiver i Transparency International Norge
Hvordan risikoen for korrupsjon oppstår i spenningsfeltet mellom amatørideologi og kommersialisering. Idrettens ideal om fair play og idrettsorganisasjonenes organiseringsprinsipper basert på amatørengasjement, dugnad og ildsjeler utfordres av kommersialiseringens økonomiske drivkrefter i kompaniskap med storpolitisk prestisje. Kan idrettsorganisasjonene moderniseres og profesjonaliseres slik at idrettens verdigrunnlag beskyttes? Hva slags systemer må på plass?
11:45-13:00: Paneldebatt
Hvilket ansvar har idrettsledere lokalt og nasjonalt for og åpenhet i pengestrømmer og styring? Svekkes breddeidretten på grasrota av at stadig større pengestrømmer sluses inn i systemer som FIFA, Tour de France og Formel 1? Bør sponsorer stille minimumskrav til «økonomisk fair play» som betingelser til sponsorstøtte? Hvordan kan usunne økonomiske holdninger i idretten forebygges?
Ordstyrer: Kjell Bjarne Helland, organisasjonssjef i Sør-Trøndelag idrettskrets - Norges Idrettsforbund
Kort innledning (5 min hver):
Karen Espelund, styremedlem i UEFA og tidligere generalsekretær i Norges fotballforbund
Trond Alstad, organisasjonsdirektør i RBK
Odd Magne Persson, Seniorrådgiver i Skatt Vest
Panelet kompletteres deretter med innledere fra tidligere på dagen:
Lin Olderøien & Lars Johnsen
Spørsmål fra salen
13:00-14:00: LUNSJ
Hør mer om temaet i ny TaxCast-episode - TJN Norges podcastserie.
Arrangører: Tax Justice Network - Norge og NTNU - Handelshøyskolen i Trondheim
Seminaret er støttet av Norad
Påmelding

Last ned plakat for seminaret