Seminar: Kapital og utvikling

Kan vi øke åpenheten, skatten og investeringene i fattige land samtidig? Erik Solheim, Tax Justice Network – Norge med flere deltok i panelet på dette seminaret som trakk fullt hus 10. november 2010.

Hemmelighold og skatteparadiser tilrettelegger for utenlandske selskapers skattesvindel i fattige land. Mindre skatteinntekter gjør at det blir mindre penger til helse og utdanning. Samtidig ønsker vi mer investeringer i fattige land for å styrke utviklingen der.

Innlegg ved Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet Pål Julius Skogholt, Wenche Fone, avdelingsleder i Kirkens Nødhjelp og Jeanett Bergan, direktør for ansvarlige investeringer KLP.

Paneldebatt ved stortingsrepresentant Peter N. Myhre (Frp), stortingsrepresentant Inga-Marte Thorkildsen (SV), stortingsrepresentant Hans Olav Syversen (KrF), Morten Eriksen (Økokrim), Sigrid Klæboe Jacobsen (Tax Justice Network).

Arrangør: Utenriksdepartementet og Kirkens Nødhjelp

Se Utenriksdepartementets dekning av seminaret, inkludert video: ”Fullt hus om kapital og utvikling”.