På jakt i skatteparadisenes skyggesider

Gratis halvdagsseminar med prisvinnende gravejournalister og skatteparadisforskere, og journalistkurs i London med egenandel.

mandag 16. oktober 2023, kl. 09:00
Pressens hus, Skippergata 24, 0154 Oslo
Institutt for Journalistikk, Tax Justice Norge og Finansmarkedsfondet

Sporene av hvem som er reelle eiere av tvilsomme selskapsstrukturer stopper ofte i skatteparadis. Hvordan har forskere og gravejournalister nøstet opp i avanserte selskapsstrukturer, og avdekket skjult eierskap på tvers av landegrenser?

På dette gratis halvdagsseminaret i regi av Institutt for Journalistikk, Tax Justice Norge og Finansmarkedsfondet vil fremtredende journalister og forskere dele av sine erfaringer med ulike metoder.

Den Pulitzerprisvinnende gravejournalisten Hannes Munzinger (Der Spiegel, Paper Trail Media) forteller hvordan han gjennom arbeidet med blant annet Panama Papers og Paradise Papers avslørte skjulte eierskap, hvitvasking og korrupsjon i stor skala globalt.

Vi retter også søkelyset mot Dubai. Finansnettstedet E24 har gjennom en rekke reportasjer avslørt hvordan nordmenn i hemmelighet har kjøpt luksusleiligheter i skatteparadiset, uten å oppgi eiendommene til norske skattemyndigheter. Journalist Eiliv Frich Flydal forteller om gravejobbingen etter at E24 fikk tak i lekkede dokumenter fra emiratstaten.

Vi får også presentert Dubai-avsløringene fra et forskerperspektiv. Forskerne Annette Alstadsæther og Andreas Økland ved NMBU, har blant annet funnet at manglende systemet for deling av eiendomsinformasjon på tvers av landegrenser gjør det enklere for formuende nordmenn å skjule eiendomskjøp i Dubai.

Hvilke verktøy kan gjøre arbeidet med å spore eierskap i utlandet lettere? Her hjemme skulle “Register for reelle rettighetshavere” ha vært lansert i begynnelsen av 2023. Registeret skal sikre åpenhet om de reelle eierne i norske selskaper. Brønnøysundregistrene kommer til seminaret for å fortelle om deres arbeid med registeret, hvordan registeret vil fungere når det blir vedtatt åpnet av Regjeringen, og hvordan data fra registeret kan nyttiggjøres av blant annet journalister.

Påmelding på sidene til Institutt for Journalistikk

Dette lærer du

  • Innsikt i metoder for å følge eierskapsinformasjon og selskapsstrukturer.
  • Hvordan prisvinnende undersøkende journalister arbeider.
  • Hva Register for reelle rettighetshavere er, og hvilke opplysninger det skal gi.
  • Hvilken rolle Dubai har som skatte- og eiendomsparadis.

Det serveres kaffe og snacks gjennom dagen.

Alle kostnader til seminaret er dekket gjennom støtte fra Finansmarkedsfondet.

Har du spørsmål, ta kontakt på kurs@ij.no.

Journalistkurs i London

Vi arrangerer også et kurs for journalister i London 16-19 oktober, med en egenandel på 6000 kroner. Les mer, og søk om plass på kurset her.


Foto: Canva

Bilde