Utviklingsland og digitalskatt-webinar

Hvor står utviklingslandene i debatten om de nye reglene for beskatning av den digitale økonomien?

tirsdag 7. september 2021, kl. 15:00
Zoom
Chr. Michelsen Institute og TaxCapDev-nettverket

Webinar 7th Sept 15-16 CET (Zoom)

Den digitale økonomien har revolusjonert måten å drive forretning på og samtidig påført store utfordringer for effektiv beskatning av selskaper. En stor utfordring er risikoen for erosjon av skattegrunnlag og gevinstskifte (BEPS). Dette har tvunget det internasjonale samfunnet til å vurdere nye regler for beskatning av den digitale økonomien. På grunn av forsinkelsene i å nå konsensus om hvordan man effektivt beskatter den digitale økonomien, har land vedtatt ensidige tiltak for å beskytte sine skattegrunnlag. I sin presentasjon diskuterer professor Oguttu virkningen av de ensidige tiltakene på det internasjonale skattesystemet. Hun diskuterer også de nye skattereglene foreslått av OECD Inclusive Framework for å beskatte den digitale økonomien fra et utviklingslands perspektiv.

Presentasjonen er basert på prof. Oguttus siste bok "Grunn erosjon og gevinstskifte: En blåkopi for Afrikas svar".

The digital economy has revolutionised the way of doing business and at the same time imposed major challenges for effective taxation of companies. A major challenge is the risk of tax base erosion and profit shifting (BEPS). This has compelled the international community to consider new rules for taxing the digital economy. Due to the delays in reaching consensus on how to effectively tax the digital economy, countries have adopted unilateral measures to protect their tax bases. In her presentation, Prof. Oguttu discusses the impact of the unilateral measures on the international tax system. She also discusses the new tax rules proposed by OECD Inclusive Framework to tax the digital economy from a developing country's perspective.

The presentation draws on Prof. Oguttu’s recent book "Base Erosion and Profit Shifting: A Blueprint for Africa’s Response".

Registrer deg her/Registrer here

TaxCapDev er et samarbeid mellom forskningsinstitusjonene NUPI, Chr. Michelsens Institute og Tax Justice Network - Norge.