Skatteadvokater må tøyles

Som den står nå vil den nye advokatloven bidra til forverring av aggressiv skatteplanlegging, skriver vi sammen med LO og Norsk Journalistlag.

Debattinnlegget ble først publisert i Dagsavisen 20. januar 2021

De gode hjelperne

Panama Papers og LuxLeaks er eksempler på at norske og internasjonale advokater utøver skatteplanlegging i lovens gråsoner for de rikeste og mektigste.

«De gode hjelperne», skatterådgivere, møter nå rapporteringskrav fra blant annet EU om skattepakkene de koker i hop for sine kunder. Men advokater kan unngå rapporteringen i Norge hvis vi ikke trekker opp et skille for hva som er advokaters «egentlige» og beskyttelsesverdige kjernevirksomhet, og hva som ikke kan sies å inngå i dette.

Behov for avgrensning

Det er et skrikende behov for en tydeligere avgrensning av rekkevidden til advokaters sterke taushetsplikt. Derfor er det uheldig at Justisdepartementet ikke bare unngår å gjøre dette, men sågar foreslå å utvide advokaters sterke taushetsplikt, når de nå legger frem forslag til ny Advokatlov. Det var riktignok den tidligere regjeringen som la frem forslaget juni i fjor.

Advokaters taushetsplikt er en grunnsten i rettssikkerheten fordi den gjør at alle kan søke rettslige råd i fortrolighet for få en rettferdig rettssak. Men den sterke taushetsplikten har ekspandert til også å omfatte finansiell rådgivning. Den sterke taushetsplikten hindrer informasjonstilgang og kontroll i saker der informasjonsbehovet er størst, for eksempel ved transaksjoner over landegrenser i store konsern.

Av samfunnshensyn

I lovforslaget erkjennes det at viktige samfunnshensyn tilsier at advokaters taushetsplikt ikke kan være absolutt. Dersom det ikke etableres et klarere unntak fra taushetsplikten knyttet til skatterådgivning, vil det innebære et smutthull i den demokratiske innsyns- og kontrollfunksjonen. Den sterke taushetsplikten påvirker også de redaktørstyrte journalistiske medienes mulighet til å kunne utføre sin samfunnsoppgave med å ettergå økonomiske transaksjoner som kan true vårt økonomiske system.

Det må innføres et uttrykkelig unntak fra den sterke taushetsplikten i forbindelse ved skatterådgivning. Tiltaket er en gylden mulighet for regjeringen til å ta et viktig steg i retning et mer rettferdig skattesystem.

Foto: Aker Brygge: Dyroe / Wiki Commons