Skattekonvensjon og global ulikhet

Kan en skattekonvensjon i FN bidra til å bekjempe global ulikhet? TJN arrangerte panelsamtale sammen med NUPI og CMI den 29. mai for å utforske nettopp dette.

Se opptak fra arrangementet her

Panelsamtalen ble innledet av Kari Osland, direktør for NUPI, og Andreas Fjeldskår, daglig leder i TJN.

Moderator for samtalen var Arvinn Gadgil, Direktør i UNDP Oslo Governance Center. I panelet satt:

  • Daniel Gimenez, Spesialrepresentant for Internasjonale Skattespørsmål for Utenriksdepartementet
  • Annette Alstadsæter, Skatteforsk NMBU, EU Tax Observatory
  • Roger Bjørnstad, Sjeføkonom i LO

Under samtalen diskuterte panelistene hvordan Norges engasjement i det internasjonale arbeidet mot skatteunndragelse og ulovlig kapitalflukt ser ut i dag, og hvordan arbeidet bør fortsette videre.

Til tross for flere tiår med arbeid for skattereformer på globalt nivå, skisserer FNs generalsekretærs rapport om status for internasjonalt skattesamarbeid fra 2023, hvordan dagens globale skattesystem ikke er rustet til å redusere ulikhet både i og mellom land.

Ved slutten av 2022 vedtok medlemslandene i FN enstemmig en resolusjon om å starte mellomstatlige diskusjoner om et nytt internasjonalt rammeverk for skattesamarbeid i FN-regi. Resolusjonen ble fulgt opp i 2023, da et flertall av medlemslandene ble enige om å utarbeide en rammekonvensjon i FN. En rammekonvensjon kan bety starten på en ny periode for store reformer som adresserer økonomisk ulikhet. Der kan alle land sitte sammen rundt bordet i forhandlinger om deres felles utfordringer og manglene ved dagens internasjonale skattesystem.

Arrangementet var del av TaxCapDev-samarbeidet mellom Tax Justice Norge, Christian Michelsens Institutt og NUPI. Som medarrangører var også Redd Barna, Skatteforsk-Centre for Tax Research, Kirkens Nødhjelp og Forum for Utvikling og Miljø (Forum).