Skattemotstand og den sosiale kontrakten i Afrika

tirsdag 9. november 2021, kl. 15:00
Zoom
Chr. Michelsen Institute og TaxCapDev-nettverket

Sammendrag: Til tross for lave nivå på skatt og offentlige ytelser i Afrika, fører James Robinson bevis for at en stor andel av afrikanere foretrekker lavere skatt og færre offentlige ytelser. Dette kan ikke forklares med standardargumenter som utfordringer med ansvarlighet, styring eller statlig kapasitet. I stedet argumenterer Robinson for at det reflekterer dyptliggende ideer om statens natur og dens potensielle trusler mot samfunnets autonomi.

Robinson viser at de historiske sosiale kontraktene i Afrika sjelden inneholdt beskatning og derfor begrenset statens domener. Disse sosiale kontraktene har på mange måter reprodusert seg selv og påvirker måten Afrika styres på i dag.

Les mer om webinaret og registrer deg her