Rapport: Vindkraftens skyggesider

7 av de 10 største eierselskapene i norsk vindkraft eies eller finansieres gjennom skatteparadis

Les andre rapporter og faktaark fra Tax Justice Norge her.

Tax Justice Norge har kartlagt eierforholdene i norske vindkraftverk i drift i rapporten Vindkraftens skyggesider - Tiltak mot overskuddsflytting og skjult eierskap.

Rapporten viser at 7 av de 10 største eierselskapene kan knyttes til skatteparadis, enten gjennom eierskapsstruktur eller finansiering. Totalt kan 42% av norsk vindkraftproduksjon kan knyttes til skatteparadis.

Peter Ringstad, politisk leder i Tax Justice Norge:

- For noen vindkraftselskap var de bakenforliggende eierne umulig å slå fast fordi sporene stoppet i skatteparadis. Det ville styrket tilliten til sektoren dersom myndighetene stilte langt strengere krav til eieråpenhet ved tildeling av konsesjoner og eierskifter.

- Rapporten avdekker at det er høy risiko for overskuddsflytting i norsk vindkraft og at skattereglene har mange hull som gjør overføring av store inntekter til utlandet mulig.

- Mistanke om overskuddsflytting kan reduseres gjennom økt åpenhet i økonomien i vindkraftselskapene, som åpenhet om fullstendige konsernstrukturer, finansiering og regnskap i alle ledd.

I følge en ny FN-rapport vil vi være avhengige av dyptgående endringer på skatt og åpenhet som begrenser skatteunndragelser, korrupsjon og hvitvasking, for å kunne oppnå bærekraftsmålene.

Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder Tax Justice Norge:

- Det internasjonale skatteregimet er grunnleggende urettferdig. Både selskap og investorer kan utnytte mangler i lovverket og «forsvinne» til skatteparadis, mens skatteregningen overlates til vanlige lønnstakere og ulikheten øker.

- Vi valgte å analysere vindkraften fordi dette er en sektor mange er opptatt av. Vi håper rapporten kan bidra til at flere blir bevisste på behovet for å endre dagens skatteregler. Hvorvidt vindkraften er mer, eller mindre, sårbar for overskuddsflytting enn andre kapitalintensive sektorer, er ikke analysert i rapporten.

Se rapportforfatter Peter Ringstad oppsummere funnene:

Tax Justice Network – Norge er en ideell organisasjon som jobber for et rettferdig, demokratisk og åpent skattesystem og stans av hemmelighold som tilbys av skatteparadis.

Rapporten er finansiert gjennom en folkefinansiering og organisasjonens egne midler. Rapporten har blitt utarbeidet uten medvirkning av interessegrupper, hverken for eller mot vindkraft.

Last ned Vindkraftens skyggesider her:

Vindkraftens skyggesider - Tiltak mot overskuddsflytting og skjult eierskap

Tax Justice Network - Norge (2021)

Vedlegg til rapport

Eierstrukturer for vindkraftverk med høy risiko for overskuddsflytting.