«Skatteparadiset» Bouvet-øya

Ubebodd norsk territorium dukker opp som bosted for kontohavere i Australia

Det utveksles stadig mer informasjon om hvem som er de reelle bak selskap og bankkontoer over landegrenser. En av disse åpenhetstiltakene er OECDs "Corporate Reporting Standard», som plikter banker å identifisere identiteten til sine kunder, og sende denne informasjonen til skattemyndighetene landet kunden bor i.

I Australia har informasjonsinnhentingen gitt overraskende resultater, som at 12 bankkonti eies av personer som har oppgitt Bouvet-øya som bostedsadresse. Øya er et norsk territorium i Antarktis som hovedsakelig «bebos» av seler, sjøfugl og pingviner.

At kontohavere og selskap oppgir at de hører til et annet sted enn der de virkelig bor og driver virksomhet er en velkjent metode for å unngå skatteplikt og unngå annen regulering og kontroll. Men offentligheten får sjelden innsyn og vi er dermed fortsatt avhengige av sporadiske lekkasjer.

Bouvet-saken er unik fordi den ble synliggjort gjennom at australske myndigheter publiserte oversiktstall fra informasjon de har samlet inn. Det norske Finansdepartementet viser til at OECD-reglene pålegger dem taushetsplikt, men flere andre land har altså ikke tolket det slik. Norge er her en sinke på åpenhet.

Uten slik offentliggjøring blir det umulig for forskere og andre å gjøre eksterne evalueringer og analyser. Dette svekker tiltroen til hele systemet. Professor Annette Alstadsæter ved NMBU pekte på nettopp dette i kronikken i Sårbart og lukka samarbeid med skatteparadis nylig.


Australske mediers omtale av saken:
No-one lives on Bouvet Island but there are a dozen Australian bank accounts linked to it
Uninhabited Antarctic Island An 'Australian Tax Haven', Data Suggests

Foto: By Carl Chun - NOAA Photo Library (Primary source: Carl Chun, "Aus den Tiefen des Weltmeeres" 1903.), Public Domain, https://commons.wikimedia.org/...