SKJULT lansert i Trondheim

Studenter i Trondheim overvar første lansering av boka 31. oktober 2012. Her møttes revisjonsbransjen og Trondheim Økonomiske Høgskole til debatt.
SKJULT gir en oversiktlig innføring i skjulte pengestrømmer, skatteparadis og kapitalflukt. Boka er spekket med eksempler og illustrasjoner og er nyttig for alle som ønsker å forstå mer av hvordan skatt, og spesielt manglende betaling av skatt, påvirker verdiskaping og global fordeling. Boka inneholder også 20 artikler fra et bredt spekter artikkelforfattere: forskere, journalister, organisasjoner, korrupsjonsgranskere med mer. Boka har en nyttig ordliste som forklarer og oversetter sentrale begreper fra engelsk.
Arbeidet for en mer rettferdig skatt må være kunnskapsstyrt og det er et sterkt behov for mer kritisk forskning. Boka retter seg derfor spesielt mot studenter innen blant annet juss, økonomi, revisjon og statsvitenskap og vi håper boka vil inspirere til at det blir produsert ny kunnskap gjennom bachelor- og masteroppgaver. Flere av forfatterne gir tips til videre forskning, metodikk og aktuelle steder for veiledning.
Presentasjoner ble gitt av
Sigrid Klæboe Jacobsen, styreleder i Tax Justice Network – Norge. Jacobsen er forfatter av artikkelen «Skatteparadisfrie kommuner» i SKJULT
Anders Berg Olsen, høgskolelektor ved TØH. Olsen er forfatter av artikkelen «Revisors rolle i forebygging og avdekking av skatteunndragelser og annen økonomisk kriminalitet» i SKJULT
Ståle Lorås, Revisor i BDO
Presentasjonene ble etterfulgt av debatt mellom Olsen og Lorås, med påfølgende spørsmål fra salen.
Se utdrag fra SKJULT og informasjon om hvordan bestille boka her.
Lokalgruppa til Changemaker og Tax Justice Network – Norge stod for lanseringen som ble avholdt i Realfagsbygget på NTNU.