Skolering: Skatt, skattekonvensjon og verden på 1-2-3

mandag 8. mai 2023, kl. 18:00
Schweigaards gate 34C, 0190 Oslo, Norge
Spire

Verdenssamfunnet går glipp av tusenvis av milliarder når storselskaper og rike individer flytter overskudd og formuer til skatteparadiser. Utviklingsland rammes hardest og taper mest på dette. I november 2022 vedtok FNs medlemsland å begynne diskusjoner om internasjonalt skattesamarbeid. Dette markerte startskuddet på en prosess som kan ende med at vi får på plass en etterlengtet skattekonvensjon i FN.

Spires handelsutvalg inviterer til skolering med Julie Wood fra Tax Justice Norge.

Julie skal fortelle oss om skattekonvensjonen som diskuteres i FN, og hvorfor vi trenger den. Skoleringen er et åpent arrangement, hvor alle er velkomne. Dette blir en innføring i det internasjonale skattesystemet og skattekonvensjon for alle som er litt eller veldig interessert i økonomisk rettferdighet og internasjonal politikk.

Spire
er medlemsorganisasjon av Tax Justice Norge.

Vel møtt!