Statoil vil gå foran med land-for-land rapportering?

Statoil uttrykker seg positivt til land-for-land rapportering i seminar arrangert av Utenriksdepartementet.
Som en del av Utenriksdepartementets dialogprosjekt kapital for utvikling har de laget en film som ble lansert på Utviklingshuset torsdag 16. juni. Filmen «Hvorfor er rike land fattige?» tar for seg hvorfor land som er rike på naturressurser ofte er fattige, og belyser behovet for land-for-land rapportering for å få bukt med den ulovlige kapitalflyten og bruken av skatteparadiser som ofte rammer ressursrike utviklingsland.
Filmvisningen ble etterfulgt av en paneldebatt, hvor Erik Solheim, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp Atle Sommerfeldt og leder for internasjonal myndighetskontakt i Statoil Hans-Aasmund Frisak deltok. I debatten uttalte Frisak seg svært positivt til land-for-land rapportering på vegne av Statoil. Dersom Statoil går foran med å innføre land-for-land rapportering på sin virksomhet vil dette være et svært positivt skritt, og vise andre hvordan land-for-land rapportering lar seg gjennomføre i praksis.
Se filmen "Hvorfor er rike land fattige" og den påfølgende paneldebatten her.
Les mer om land-for-land rapportering her.
Peter Ringstad, koordinator i Tax Justice Network - Norge