Storbritannia og Sveits inngår «skammelig» skatteavtale

Avtalen kan gi milliardoverføringer, men tillater at skatteunndragere som skjuler seg i Sveits slipper unna britiske myndigheters innsyn. Frankrike nekter imidlertid å gi et slikt skatteamnesti, mens Italia snuser på tilsvarende avtale.

(Oppdatert 6. september 2011)

Den 12. august varslet vi at vi fryktet en domino-effekt etter at Tyskland undertegnet en avtale med Sveits som ville sikre hemmelighold for tyske skatteunndragere i Sveits. Nå har Storbritannia fulgt opp med en liknende avtale. Christian Aid kaller avtalen en skam, og uttaler at den vil gjøre det enda vanskeligere for utviklingsland å få tak i skatt unndratt fra personer og selskaper som gjemmer seg bak hemmeligholdet i skatteparadiser som Sveits. Avtalen gir britiske myndigheter en kompensasjon for en del av de tapte skatteinntektene sine, men sikrer anonymiteten til britiske kontoeiere i Sveits.

I EU har man i lengre tid forsøkt å få på plass systemer for å utveksle skatteinformasjon mellom land gjennom EUs sparedirektiv, som vil styrke myndighetenes mulighet til å håndheve sine regelverk overfor sine borgere. Avtalene Sveits har gjort med Tyskland og Storbritannia stikker store kjepper i hjulene for dette arbeidet. EU-kommisjonen vil nå se på avtalene for å undersøke om de er i strid med EUs regelverk.

John Christensen, leder for Tax Justice Network UK, uttaler at avtalen er et tilbakeslag for arbeidet med å få til et solid rammeverk for utveksling av skatteinformasjon i Europa. Tyskland og Storbritannia har gjort resten av verden en bjørnetjeneste, ved å bidra til å legitimere og opprettholde hemmeligholdet i Sveits. Han kaller avtalen «shabby».

Det er ikke alle som mener avtalen, som kan gi opptil 5 mrd britiske pund i inntekter til britiske myndigheter, er negativ. Chas Roy-Chowdhury, leder for skatteavdelingen hos Association of Chartered Certified Accountants, applauderer avtalen og kaller den «innovativ». Så spørs det om det er kreativitet man ønsker fra bokførere i disse krisetider.

Frankrike nekter å inngå en tilsvarende avtale. Den sveitsiske advokaten Philippe Kenel forteller at avtalen er en form for amnesti, bare verre. Klassisk amnesti ville innebært å få midlene tilbake fra skatteunndragerne. Men i dette tilfellet skjer det motsatte: pengene forblir i utlandet.
Nå snuser også Italia på avtalen, ifølge Neue Zürcher Zeitung (artikkelen er på tysk).
(ar ( (kun

Av Sigrid Klæboe Jacobsen, styreleder Tax Justice Network - Norge