Sveits lyktes i å beholde hemmeligholdet

Verdens tredje største skatteparadis klarte å omgå EU-regler og dermed beholde anonymiteten til sine kontoeiere. Nå fryktes dominoeffekt.

Den 10. august ble den kontroversielle avtalen mellom Sveits og Tyskland signert. Avtalen går ut på at penger som tyske innbyggere har gjemt unna i sveitsiske banker skal skattelegges til Tyskland, men Sveits trenger ikke oppgi identiteten til kontohaverne. Avtalen må fremdeles godkjennes i nasjonale lovgivningsprosesser i både Sveits og Tyskland før den kan implementeres. Men tendensen er svært urovekkende: det er et steg tilbake for å få bukt på hemmeligholdet i skatteparadisene, som gjør etterforskning av skatteunndragelser svært vanskelig og bidrar til kapitalflukt.

EU har lenge jobbet for automatisk utvekskling av skatterelatert informasjon mellom gjennom Sparedirektivet (Savings Tax Directive). Hensikten er å hindre at penger blir gjemt unna på konti i andre land, og dermed unngår beskatning. Både beløp og identiteten til kontohaverne må da oppgis. Den nye tysk-sveitsiske bilaterale avtalen sikrer derimot at Sveits kan omgå Sparedirektivet og fortsette med hemmeligholdet.

Sveits hemmelighold er deres største konkurransefortrinn som skatteparadis, og har innført kanskje verdens strengeste straffer for de som avslører informasjon om kontohavere. Derfor er denne "Penger heller enn informasjon"-avtalen så viktig for landet. Og det er en stor fare for dominoeffekt: Storbritannia skal etter sigende signere en lignende avtale med Sveits de kommende dagene, men også Liechtenstein har vist interesse for det samme. Hellas har også vært involvert i samtaler med Sveitsiske myndigheter.

Les mer om detaljene i avtalen her.
Offisiell pressemelding fra Sveits om signeringen av avtalen.