Tangen-ansettelsen er sendt til Stortinget

Flere gjenstående problemer knyttet til den nye oljefondsjefens skatteparadisbruk. Her er våre reaksjoner.

Oppdatering 12. juni kl. 15: Kaller inn til høring om Tangen-ansettelsen i august (NRK)


Den 11. juni valgte Norges Banks tilsynsorgan, Representantskapet, å sende brev til Stortinget vedrørende ansettelsen av Nicolai Tangen som oljefondsjef. Med bakgrunn i brevet og ansettelsesprosessen generelt, mener vi følgende:

  • Ved å ansette Nicolai Tangen som leder for Oljefondet, tar Norge et skritt i feil retning i kampen mot skatteparadis. Det vil svekke Oljefondets troverdighet i skatt og åpenhetsarbeidet.
  • Stortinget må nå håndtere ansettelsen, men også se på hvordan kampen mot skatteparadis, åpenheten rundt Oljefondet og styringen av Oljefondet kan styrkes langsiktig.
  • Regjeringen må legge frem fremtidsrettede tiltak for å hindre at Tangen-prosessen blir et negativt vendepunkt i kampen for større finansiell åpenhet og mot urettferdig skatteflukt.

Representantskapet sier i brevet til Stortinget at innsynsavtalene med skatteparadis gir et begrenset innsyn. Dette er motsatt av sentralbankens syn: at innsynsavtaler er tilstrekkelige til å godkjenne bruk av skatteparadis, som Caymanøyene og Jersey. Videre peker de på at Tangen vil fortsette å ha sterke interesser i sin stiftelse, hvor han har innsatt venner og familie i styrende roller. Dette er problemstillinger vi har vært opptatt av hele veien, og som Representantskapet åpenbart ser på som uløste spørsmål. Dette må nå Stortinget ta stilling til.

Norges Bank er tydelig svekket av en svært dårlig ansettelsesprosess. Gjennom en faglig fundert og nøktern ledelse har Norges Bank i en årrekke hatt bred støtte både i befolkningen og i et samstemt politisk landskap. Nå har sentralbanksjefen og hovedstyret gått inn for en splittende og kontroversiell ansettelse. De risikerer at ansettelsen blir stoppet i Stortinget, eller får betydelig motbør fra opposisjonen i Stortinget. De kan havne i en situasjon hvor de får tvunget gjennom en ansettelse som en ny regjering vil ønske å reversere. Dette er svært alvorlig.

Vi kan vanskelig forestille oss at Tangen vil gjøre en så god jobb at hans ledelse skulle kunne veie opp for skadene som allerede er gjort på Norges Bank og Oljefondets tillit og troverdighet. Det vil ikke være overraskende om Øystein Olsen ser det naturlig å gå av som følge av svekkelsene den dårlige ansettelsesprosessen har påført Sentralbanken.

Ansettelsesprosessen kan ha svekket posisjonen til viktige verdier i det norske samfunnet. Sentralbankens uttalte skatteparadisholdninger har satt en farlig standard for hva som vil anses som ansvarlig skattepraksis i samfunnet, og være demotiverende for nordmenns skattemoral. I Norges Bank har en embetsmannskultur hvor likhet for loven er et kjerneprinsipp. Dette prinsippet har blitt tilsidesatt for å tilpasse seg Nicolai Tangens personlige behov for å skulle fortsette med internasjonal finansakrobatikk.

De kritikkverdige uttalelsene om skatteparadis fra ledelsen i Norges Bank, kommer på toppen av at Regjeringen mangler fremtidsrettede tiltak i skatteparadisarbeidet. Vi ser at Norge ikke forsøker å legge skatteparadisbegrensinger på krisepakker. Vi ser også en uvilje fra norske myndigheter til å publisere statistikk fra selskapers land-for-land-rapporter, og myndighetene nekter forskere tilgang til data om hva slags informasjon vi får utvekslet fra skatteparadis. Dette er bare noen få eksempler der andre land er foran Norge i åpenhetsarbeidet.

Pressekontakt: Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder. +47 46861189

Bilde: Representantskapets leder, Julie Brodtkorp