Corporate Tax Haven Index 2019

Skatteparadisindeks for selskapers skatteunngåelse – Europeiske land topper rangeringen

Se alle våre utgivelser her.

Tax Justice Network (TJN) har lansert en liste over de verste skatteparadisene i verden for multinasjonale selskapers skatteunngåelse. Den skadelige virksomheten er sterkt konsentrert i en håndfull OECD-land.

Topp 10 - Corporate Tax Haven Index

1. De britiske Jomfruøyene (britisk territorium)

2. Bermuda (britisk territorium)

3. Caymanøyene (britisk territorium)

4. Nederland

5. Sveits

6. Luxembourg

7. Jersey (britisk kronbesittelse)

8. Singapore

9. Bahamas

10. Hong Kong

Hvordan er indeksen laget?

Landene måles på 20 ulike indikatorer for skatteunngåelse. Samlet forteller disse hvordan landene tilrettelegger for at multinasjonale selskaper kan slippe unna skatt (Haven Score). Denne scoren vektes så etter hvor stor aktør landet er på verdensbasis. (Global Scale Weight). Dette måles etter størrelsen på direkteinvesteringer til landet. Trykk her for mer om metodikken og kildene bak indeksen.

Hva er forskjellen på Corporate Tax Haven Index og Financial Secrecy Index?

Det finnes tilsynelatende en arbeidsdeling mellom verdens skatteparadis. Noen spesialiserer seg på hemmelighold og skatteunndragelse, mens andre tilbyr tjenester til multinasjonale selskaper som ønsker å betale så lite skatt som mulig. Dette skillet reflekteres i de to indeksen som TJN nå utgir:

· Financial Secrecy Index (FSI): Skatteparadisindeksen for hemmelighold (utgitt siden 2009)

· Corporate Tax Haven Index (CTHI): Skatteparadisindeksen for selskapers skatteunngåelse (ny)

Norge er ikke omfattet av årets indeks, men blir muligens omfattet når indeksen utvides om to år. Både Financial Secrecy Index og Corporate Tax Haven Index skal begge komme annethvert år, men i ulike år.

Europeiske land topper Corporate Tax Haven Index 2019

Indeksen viser at europeiske land bærer størstedelen av ansvaret for multinasjonale selskapers skatteunngåelse. Storbritannias tar både gull, sølv og bronse i konkurransen om å tilrettelegge for selskapers skattetriksing, gjennom sitt nettverk av satelittjurisdiksjoner. Videre på rangeringen er Nederland, Sveits og Luxembourg, som står for en stor del av selskapers samlede økonomiske aktivitet globalt.

Corporate Tax Haven Index står i kontrast til landene på svartelistene til OECD og EU. Disse listene inkluderer ingen europeiske land og landene som inngår spiller en relativt liten rolle globalt. Tax Justice Network har flere ganger kritisert disse svartelistene for å være lite uavhengige.

Indeksen med norske briller

Indeksen er høyst relevant for Norge, fordi vi taper skattekroner på at multinasjonale flytter sitt overskudd til land som rangeres høyt på denne listen. Nederland, som mottar den største andelen direkte investeringer fra Norge (17%) kommer på 4. plass i indeksen. Landet har lenge blitt kritisert for å være en mellomstasjon for selskaper som ønsker å skjule pengestrømmer til land med lavere skattesatser. Dette understøttes av at 4/5 av Nederlands direkte investeringer til utlandet går via holdingselskap. Med andre ord er det veldig vanskelig å si hvor direkteinvesteringer fra norske selskaper til for eksempel Nederland egentlig ender opp.

Dette sier TJN Norge om indeksen

Sitater fra Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder:

- Indeksen viser at enkeltland metodisk bidrar til å bryte ned det globale systemet for selskapsbeskatning. Verstinglandene Nederland, Storbritannia, Luxembourg og Sveits jobber aktivt og aggressivt for å undergrave mulighetene for andre land å hente inn skattekroner fra multinasjonale selskaper.

- Indeksen viser at flere OECD-land fører en global krig mot selskapsskatt, samtidig som de forhandler nye internasjonale skatteløsninger. Dette er hyklersk og uakseptabelt.

- Indeksen synliggjør den globale infrastrukturen som muliggjør at multinasjonale selskapers kan fylle sine egne lommer på bekostning av fellesskapet. Norske investorer benytter dette systemet på linje med andre.

Presseklipp

Her er listen over verdens verste skatteparadiser Verdier tilsvarende mer 17 oljefond havner i ti små stater. (Dagsavisen)

UK by far the biggest enabler of global corporate tax dodging, groundbreaking research finds (Independent)

UAE, Mauritius Are The Most Corrosive Corporate Tax Havens Against African Countries (Taarifa.rw)