The Tax Side of the pandemic: Compliance Shifts and Funding for Recovery in Rwanda

tirsdag 1. februar 2022, kl. 15:00
Zoom
Chr. Michelsen Institute og TaxCapDev-nettverket

Effekten av pandemien blir mer og mer kjent, men vi vet fortsatt lite om dens implikasjoner for skattlegging i lavinntektsland. Skatteinntekter er imidlertid avgjørende for å finansiere krisehåndtering og økonomisk gjenoppbygging. I dette webinaret presenterer Giulia Mascagni hennes forskning på skattebetaleres holdninger i Rwanda, og hvilke skattepolitiske anbefalinger forskningens konklusjoner impliserer.

Les mer om webinaret og meld deg på her.