Til minne om Per Kleppe

Meldingen om Per Kleppes bortgang mottas med stor sorg. Den tidligere finansministeren bidro sterkt i skatterettferdsbevegelsen.

Stifter og daglig leder av Tax Justice Network - Norge, Sigrid Klæboe Jacobsen, minnes Per Kleppe i anledning hans bortgang:

På tidlig 2000-tallet meldte en eldre herre seg til tjeneste. Han var medlem av organisasjonen Attac, og begynte å delta fast på den nyoppstartede «skattegruppa» sine møter. Jeg var en aktivist i 20-åra, og det tok det litt tid før jeg innså at dette var en mann med en imponerende politisk karriere bak seg. Det var rett og slett vanskelig å ta inn over seg at en tidligere finansminister prioriterte å komme fast på aktivistmøter som diskuterte skatteparadis, som den gang må sies å være et nisjetema i samfunnsdebatten.

Per var dårlig til bens og gikk med stokk, men dukket like fullt opp på møtene, uke etter uke. Møtene ble avholdt 4. etasje, uten heis, i «Solidaritetshuset» i Osterhausgata i Oslo.

To minner peker seg ut.

I 2006 deltok han på en rundebordskonferanse under Globaliseringskonferansen, sammen med flere representanter fra store selskap som Shell, Statoil og Choice. Dette var et tiår før dokumentlekkasjer beviste skatteparadisenes skadevirkninger, og lenge før "skatteetisk ansvar" ble et begrep i næringslivet. Pers blotte tilstedeværelse innga stor respekt hos resten av deltakerne, og han tok blant annet til orde for at NHO burde fordømme skatteparadis, og påpekte at skatteparadisene særlig går ut over utviklingsland.

I 2010 svarte han positivt på om han kunne tenke seg å støtte oppstarten av en særskilt skatterettferdsorganisasjon. Han skrev: «Jeg gir min tilslutning til Tax Justice Network Norge. Jeg er 87 år og opererer ikke med titler jeg hadde den gang jeg var i vanlig jobb. Nå er jeg pensjonist, med kontor på Fafo, der jeg i prinsippet er hver dag.» Noen måneder etter holdt han hilsningstale under lanseringen av organisasjonen.

Han kunne enkelt ha dominert med sin lange erfaring, men tok likevel aldri stor plass på møtene eller på epostlistene. Han ga støtte og kunnskap der det trengtes. Slik viste han en dyp respekt og forståelse av sivilsamfunnets rolle.

Takk, Per.

Foto: Wikimedia Commons / GAD