Rapport: Survival of the richest

Hvordan jobber europeiske land med skatterettferdighet?

Kirkens Nødhjelp og Tax Justice Network lanserte torsdag 08. desember den europeiske rapporten Survival of the Richest

Rapporten er koordinert av Eurodad og utarbeidet i samarbeid med organisasjoner fra hele Europa. Den vurderer Norge og andre europeiske lands regelverk for å stoppe skattesnyting. Hensikten med rapporten er å belyse hvordan europeiske land jobber med skatterettferdighet. Dette er en årlig oppdatert rapport som blir utgitt for fjerde år på rad. I 2016 er for første gang Norge også evaluert.

I rapporten rangeres landenes innsats på skatterelaterte områder som har særskilt betydning for utvikling. Norge skiller seg positivt ut med å ha tydelig signalisert at man vil få på plass et register for egentlige eiere i selskaper. Samtidig er Norges posisjon på andre viktige områder uavklart. For eksempel er det fremdeles usikkert hvor godt det norske regelverket for land-for-land-rapportering blir, og Norges posisjon på et skatteorgan i FN er også utydelig. På et punkt skiller Norge seg negativt ut: Vi har mange skatteavtaler med utviklingsland som innskrenker deres muligheter for å skattlegge selskaper som investerer fra Norge.

Noen av rapportens funn:

- Norge kommer 4. dårligst ut når 11 europeiske land med svært skadelige skatteavtaler med utviklingsland rangeres. Norge har totalt 8 slike avtaler.
- Utviklingsland taper 3,6 prosentpoeng i skatteinntekter på grunn av de norske avtalene.
- Action Aid har estimert at Bangladesh har tapt mer enn to millioner US dollar bare i skatt på utbytte på grunn av den norske avtalen.

Rapporten kan lastes ned her

Les også
Kan vinne EM i skattejakt Kronikk av Kjetil Abildsnes i Kirkens Nødhjelp om rapporten iDagens Næringsliv