TJN Norge representert i Skatteutvalgets referansegruppe

Politisk rådgiver Julie Wood er oppnevnt i Finansdepartementets referansegruppe for Skatteutvalget, som skal se på perspektiver for fremtidens skatte- og avgiftssystem.

Regjeringen satte i juni ned et utvalg som skal gjennomføre en helhetlig gjennomgang av skatte- og avgiftssystemet. Utvalget skal vurdere hvordan regjeringen kan ivareta sentrale utviklingstrekk, som teknologiutvikling, omstilling til grønn vekst, digitalisering og globalisering og tar sikte på styrking av konkurransekraft, produktivitet og privat eierskap.

– Formålet er å vurdere hvordan skattesystemet kan endres for å styrke produktivitetsveksten og konkurransekraften i norsk økonomi, bidra til en grønn omstilling og legge til rette for et sterkt og mangfoldig privat eierskap i norsk næringsliv, sa finansminister Jan Tore Sanner (H), da utvalget ble nedsatt. Utvalget har blitt kritisert av Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik, som ønsker at omfordeling var en større del av utvalgets opprinnelige oppdrag. Tajik varsler at et regjeringsskifte vil innebære endring i både utvalgets mandat og sammensetning. Her kan du se utvalgets medlemmer. Nå har altså departementet i tillegg satt ned en tilhørende referansegruppe, med aktører fra sentrale interesseorganisasjoner og supplerende faglig ekspertise.

Gjennom konsultasjonsmøter skal referansegruppen gi innspill til utvalgets arbeid.

Medlemmer av referansegruppen er som følger:

 • Sjeføkonom Øystein Dørum, Næringslivets Hovedorganisasjon (leder)
 • Fagsjef Hanne Jordell, Akademikerne
 • Utviklingsdirektør Anne Turid Wikdahl, Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Siviløkonom Mathilde Fasting, Civita
 • Partner Cecilie Amdahl (Schjødt AS), Den norske advokatforening
 • Seniorrådgiver Harald Brandsås, Den norske Revisorforening
 • Sjeføkonom Erik Orskaug, Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
 • Jarle Hammerstad, leder handelspolitikk, Hovedorganisasjonen Virke
 • Administrerende direktør Øyvind Husby, IKT-Norge
 • Sjeføkonom Torbjørn Eika, KS Kommunesektorens organisasjon
 • Sjeføkonom Roger Bjørnstad, Landsorganisasjonen i Norge
 • Advokat Ellen Mulstad (observatør og støtte for leder av referansegruppen), Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Seksjonsleder Lars Christian Tønder, Norges Rederiforbund
 • Administrerende direktør Ellen Amalie Vold, Norsk Venturekapitalforening
 • Advokat Jørgen Strøm-Andresen, Regnskap Norge
 • Fagsjef Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen
 • Advokat Silja Dagenborg (Advokatfirmaet Hulaas AS), SMB Norge
 • Fagsjef Hannah Gitmark, Tankesmien Agenda
 • Politisk rådgiver Julie Kristine Wood, Tax Justice Network – Norge
 • Rådgiver Guro Lystad, WWF Verdens Naturfond
 • Sekretariatssjef Roger Schjerva, Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
 • Daglig leder (påtroppende) Sigrun Gjerløw Aasland, Zero Emission Resource Organisation

Utvalgets arbeid ledes av Ragnar Torvik, professor i samfunnsøkonomi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og skal være avsluttet innen 1. november 2022.