TJN Norges reaksjoner på #FinCEN files

Ny stor lekkasje avslører hvitvasking og korrupsjon på massiv skala

Reaksjoner fra TJN Norge:

  • FinCEN files viser hvordan det internasjonale banksystemet fortsatt flyter over av penger med ukjent opprinnelse og til selskaper hvor bankene ikke kjenner identiteten til eierne. Finansielt hemmelighold er nøkkelen inn til det finansielle systemet for kriminelle nettverk og korrupte politikere.
  • USA er verdens viktigste finanssenter, men også rangert i Financial Secrecy Index som verdens nest mest skadelige skatteparadis. FinCEN files viser tydelig hvordan kombinasjonen av en feilslått amerikansk finansregulering og enorme smutthull som muliggjør finansielt hemmelighold i USA, blir så farlig og skadelig for resten av verden.
  • Norge ser på seg selv som ledende når det kommer til åpenhet og ansvarlighet, og vi forventer derfor at Norges største bank viser vei internasjonalt på disse områdene. I stedet har vi sett at banken er involvert i gjentatte skandaler og avsløringer. Eksemplene som involverer DnB er svært alvorlige, med kunder anklaget for blant annet våpensmugling og korrupsjon. Da er eventuell varsling av enkelte pengeoverføringer utilstrekkelig. Disse kundene skulle aldri fått tilgang til banksystemet.
  • Det haster med å få på plass bedre systemer for å hindre skitne penger fra å oversvømme finanssystemet. Et av de viktigste tiltakene er å sikre større åpenhet. Det neste året kan bli et viktig år for finansiell åpenhet i Norge. Vi bør få på plass et register for egentlige eiere i selskaper fra nyttår. Forskriften til registeret er nå på høring. I tillegg er det på høy tid å få bort hemmeligholdet rundt hvem som eier selskaper på Oslo Børs bak såkalte forvalterkontoer. Finansdepartementet er ventet å sende et forslag til Stortinget om dette i løpet av høsten.

Alle sitater:
Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder TJN Norge.

Bakgrunn:

Aftenposten har deltatt i det internasjonale journalist-samarbeidet som har fått navnet FinCEN-files. Utgangspunktet er en datalekkasje av rapporter om mistenkelige transaksjoner som er oversendt til det amerikanske Økokrim (FinCEN) fra banker og finansinstitusjoner som har virksomhet i USA. Avsløringene viser at bankene har gjennomført overføringer på 2.000 milliarder dollar som de selv anså for å være mistenkelige.

Tax Justice Network – Norge har jobbet i ti år mot systemer som tilrettelegger for finansielt hemmelighold. Finansielt hemmelighold er den viktigste grobunnen for økonomisk kriminalitet og korrupsjon.

Dette arbeidet har først og fremst fått politisk vind i seilene, når store datalekkasjer har avslørt det enorme omfanget av korrupsjon, hvitvasking økonomisk kriminalitet og skatteunndragelser som skjer under dekke av anonyme skallselskaper og med hjelp fra internasjonale banker. #LuxembourgLeaks, PanamaPapers, Bahamasleaks og ParadisePapers er bare noen av datalekkasjene som har synliggjort det internasjonale finanssystemets skyggesider.

Se BBCs forklaringsvideo under for mer om hva FinCEN files dreier seg om: