Tro og realisme i «digital» skattereform (DN)

Vi svarer skattedirektør Hans Christian Holte som har bedt oss "bevare troen på det internasjonale samarbeidet" i dette innlegget i DN (26.09.19)

Av Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder i Tax Justice Network – Norge


Skattedirektør Hans Christian Holte advarer i Dagens Næringsliv 18. september mot nasjonale tiltak for å skattlegge digitale selskaper. Han oppfordrer til å «bevare troen på det internasjonale samarbeidet».

Troen må imidlertid suppleres med realisme.

Å omfordele dagens beskatningsrett er et betent politisk spørsmål, som møter sterk motstand fra selskap og enkeltland. OECD har utsatt fristen å bli enig om skatteløsningene flere ganger. USA står steilt på sin løsning, og land som Sveits mobiliserer støtte til en koalisjon av land for å blokkere alle OECDs forslag til digitalskatt.

Uenighetene har gjort at OECD har gått bort fra målet om konsensus mellom alle 132 deltagende land. Nå holder det at grupper av land er enige.

Holte fremstiller nasjonale tiltak og internasjonale forhandlinger som motsetninger. Frankrike og Storbritannia deler ikke dette synet. De støtter det internasjonale skattereformarbeidet samtidig som de har innført nasjonale løsninger.

Også EU støtter OECD, men har en tidsplan for egne forslag dersom OECD feiler.

Nasjonale tiltak bidrar med et press inn i OECD-forhandlingene og vil kunne supplere eventuelle internasjonale regler dersom disse ender opp som svake minimumsløsninger.

Vi står sammen med blant andre forskere som Joseph Stiglitz og Thomas Piketty i å kreve en større, internasjonal skattereform som er langt mer omfattende enn det OECD foreslår. I likhet med forskerne ser vi heller ingen motsetning mellom dette arbeidet og nasjonale tiltak.


Innlegget stod på trykk i Dagens Næringsliv, 26.09.2019.