Webinar: Kan mva bidra til omfordeling i utviklingsland?

tirsdag 28. september 2021, kl. 15:00
Zoom
Chr. Michelsen Institute og TaxCapDev-nettverket

Lucie Gadenne presenterer sin forskning på hvilken omfordelende effekt merverdiavgifter har når man tar hensyn til at innkjøp skjer i butikker i uformell sektor. Hennes konklusjoner går i mot den rådende oppfatningen av at merverdiavgifter øker ulikhet. Gadenne er førsteamanuensis ved Institutt for økonomi ved University of Warwick og forsker blant annet på offentlig politikk i utviklingsland, og særlig på optimal utforming av skatter og subsidier.

Les mer om webinaret og registrer deg her


TaxCapDev
er et samarbeid mellom forskningsinstitusjonene NUPI, Chr. Michelsens Institute og Tax Justice Network - Norge.