USA: bremser ny åpenhetslov

Samtidig fremmes to nye lover for mer åpenhet i selskaper og deres eiere.

Tre måneder etter at den nye loven mot korrupsjon (Dodd-Frank) skulle vært innført i USA har ingenting skjedd. De utøvende myndigheter sitter på gjerdet. Loven krever at olje-, gass- og mineralutvinningsselskaper er åpne om sine betalinger til utenlandske regjeringer. Loven regnes som en milepæl i kampen for åpenhet i utvinningsindustrien. Les mer her.

Samtidig som implementeringen av Dodd-Frank lar vente på seg, ønsker senator Carl Levin å gå enda lengre for å sikre åpenhet. I sin "Stop Tax Haven Abuse Act" krever han blant annet full land-for-land-rapportering for selskaper, i tillegg til en rekke andre krav for å tette smutthullene som gjør bruk av skatteparadisene mulig. "USA har ikke råd til at statskassen frastjeles $100 milliarder årlig på grunn av skattesnyting offshore, og at skatten dermed øker for ærlige, hardtarbeidende amerikanere." uttaler Levin. Les mer, og en oppsummering av lovforslaget her.

Den samme Levin har sammen med flere andre i tillegg fremmet en lov for å bringe skjulte eiere frem i lyset. Loven tar sikte på å få en slutt på praksisen som gjør det mulig å stifte selskaper med uidentifiserte personer som eiere. Forslaget krever at de amerikanske delstatene skal få fatt på identiteten til personene bak selskapene, såkalte beneficial owners. Les mer her.

Blir disse lovene vedatt vil det være et stor steg i kampen mot skatteparadisenes hemmelighold. Mangelfull rapportering og skjulte eiere i selskaper gjør etterforskning av skatteunndragelser svært vanskelig.