Veien fram mot en global skattekonvensjon

Våre innspill til den norske regjeringen og FNs generalsekretær

I november 2022 vedtok FNs medlemsland å begynne diskusjoner om internasjonalt skattesamarbeid. Dette markerte startskuddet på en prosess som kan ende med at vi får på plass en etterlengtet skattekonvensjon i FN.

Et første viktig steg er at FNs generalsekretær nå skal skrive en rapport som skisserer veien fremover. Vi har bedt det norske Utenriksdepartement bruke sin stemme inn mot FN til å sikre at rapporten blir solid. Vi har også spilt inn direkte til FNs generalsekretær.

Oppdatering 23. mars: Innspillene er nå lagt ut på FNs nettsider. Norske myndigheter har dessverre ikke fulgt vår oppfordring, og er ikke blant landene som har levert innspill.
Oppdatering 24. april:
Dag Inge Ulstein (KrF) har stilt skriftlig spørsmål på Stortinget til utenriksministeren om hvorfor Norge ikke har gitt innspill til generalsekretærens rapport, og fått svar fra Utviklingsministeren: https://www.stortinget.no/no/S...

Innspill til Utenriksdepartementet

FNs resolusjon 77/244 Promotion of Inclusive and Effective Tax Cooperation at the United Nations, som ble vedtatt ved konsensus i slutten av november, ber FNs generalsekretær om å forberede en rapport om internasjonalt skattesamarbeid som skisserer veien fremover (Tax Report 2023).

I den forbindelse har generalsekretæren bedt om skriftlige innspill fra medlemsstater og sivilsamfunnet innen 17. mars 2023.

Vårt overordnede mål er at generalsekretærens rapport og drøftingene kan berede grunnen for forhandlinger om en juridisk bindende skattekonvensjon slik blant annet FACTI-panelet tok til orde for.

Vi vil oppfordre norske myndigheter til å levere skriftlig innspill til generalsekretærens rapport og inkludere følgende:

Rapporten bør gi anbefalinger om rammene for de mellomstatlige drøftelsene som også er vedtatt i resolusjonen 77/244. Rapporten bør anbefale at:

  • Medlemsland gis tilstrekkelig tid til å vurdere mulighetene for å styrke det internasjonale skattesamarbeidet, inkludert en skattekonvensjon. Det burde være et spørsmål om antall uker, heller enn dager.
  • Drøftelsene bør være innrettet for å resultere i en fremforhandlet enighet om veien fram mot et «tax cooperation framework or instrument» gjennom en mellomstatlig komité (Member State-led, open-ended ad-hoc intergovernmental committee).
  • Prosessen må være åpen og inkludere reell medvirkning fra observatører, som sivilt samfunn og fagforeninger.
  • Alle land må kunne delta i drøftelsene på like fot. Det bør settes av midler for at beslutningstagere fra de minst utviklede landene skal kunne delta i drøftelsene.
  • Drøftelsene bør ha tilstrekkelig med ressurser og kapasitet fra sekretariatet til å fungere effektivt.

Disse punktene er et resultat av diskusjoner i vårt internasjonale nettverk av sivilsamfunnsorganisasjoner om innspill til prosessen. Vi håper regjeringen tar med seg disse videre, og ser fram til fortsatt god dialog om skattesamarbeid i FN.

Med vennlig hilsen,
Tax Justice Norge, Kirkens Nødhjelp, Attac, KFUK-KFUM Global, Changemaker, Redd Barna, Spire og Forum for utvikling og miljø

Innspill til FNs generalsekretær

Den internasjonale skatterettferdsbevegelsen, representert ved over 90 organisasjoner, har blant annet spilt inn at rammene for prosessen bør være åpen, inkluderende og ha tilstrekkelig ressurser. Last ned hele innspillet, som ble sendt inn 17. mars 2023 her:

Innspill til generalsekretæren i FNs rapport om internasjonalt skattesamarbeid