Vi rekrutterer!

Vi søker rådgiver på politikk og kommunikasjon

Vår politiske rådgiver skal ta doktorgrad, og vi søker hennes erstatter. Stillingen inngår i et sekretariat bestående av tre fulltids stillinger: én daglig leder og to politiske rådgivere.

Arbeidet mot skatteparadis og for en mer rettferdig skattelegging av multinasjonale selskap er svært aktuelt og Tax Justice Network - Norge er en sentral organisasjon i det politiske og faglige arbeidet på feltet. Dette gir et til tider høyt arbeidstempo og behov for å raskt kunne tilpasse prioriteringer og arbeidsoppgaver til utviklingen.

Vi søker en person med sterke kommunikasjonsevner og/eller analytiske evner, og engasjement på vårt område. Du vil inngå i et lite sekretariat som deler et bredt spekter av arbeidsoppgaver mellom seg. De mest sentrale er listet opp under.

Sentrale arbeidsområder

 • Skrive innhold til våre nettsider og sosiale medie-kanaler
 • Holde foredrag og delta i debatter
 • Svare på mediehenvendelser og utforme debattinnlegg til media
 • Produksjon og programlederarbeid i vår podcast "TaxCast"
 • Være prosjektleder for kommunikasjons- og analyseprosjekter
 • Utforme faglig forankrede innspill til f.eks. høringer på Stortinget og departementer.
 • Involvere medlemsorganisasjoner i vårt politiske arbeid.
 • Delta i våre internasjonale nettverk
 • Utforme prosjektsøknader

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, minimum bachelorgrad
 • Erfaring fra kommunikasjons- og/eller analysearbeid
 • Kunnskap om internasjonale skattespørsmål, finansiell åpenhet, skatteparadiser m.m.

Personlige egenskaper

 • Evne til å ta initiativ og arbeide selvstendig og systematisk
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Analytisk, nytenkende og engasjert

Noe reising, kvelds- og helgearbeid må påregnes. Arbeidssted er våre kontorer i Kristian Augustsgate 14, sentralt i Oslo. Lønn etter avtale. Ønsket oppstart september/oktober.

Se utlysning på Finn.no for mer informasjon om stillingen, kontaktpersoner og hvordan søke.