Webinar: Bistandspenger i skatteparadis

Jørgen Juel Andersen (BI) og Kristine Sævold (UiB) i samtale med Peter Henriksen Ringstad (Tax Justice Network Norge).

onsdag 20. mai 2020, kl. 11:00
Verdensveven
Bergen Global

Verdensbanken offentliggjorde i vinter en rapport som indikerer at bistandspenger havner i skatteparadis rett etter utbetaling.

Join the webinar on Zoom or watch it on YouTube.

I rapporten, som har fått enorm internasjonal oppmerksomhet, tar forskerne for seg de mest bistandsavhengige landene i verden. Resultatene indikerer at 7,5 prosent av bistanden kan ha blitt stjålet av motagerlandenes egne eliter og gjemt i skatteparadis.

Hemmeligholdet rundt korrupsjon og ulovlige kapitalstrømmer har gjort det vanskelig å forske på underslag av bistandspenger. Forskerne bak rapporten har brukt nytt datamateriale og metoder som tidligere ikke har vært prøvd for å finne lekkasje av bistandsmidler.

Hva vet vi egentlig om skatteparadis og bistandspenger og hvordan forhindrer vi korrupsjon uten å begrense bistand til verdens fattigste land?

Møt en av forfatterne av rapporten, Jørgen Juel Andersen (BI) i samtale med Kristine Sævold (UiB) og Peter Henriksen Ringstad fra Tax Justice Network Norge.

Jørgen Juel Andersen er førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI, hvor han jobber forholdet mellom olje og økonomisk, sosial og politisk utvikling og hvordan det påvirker et lands vekst, interne konflikter og korrupsjon.

Kristine Sævold er historiker ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, UiB. Hun studerer rollen skatteparadis har innen internasjonal politisk økonomi.

Peter Hendriksen Ringstad jobber i Tax Justice Network–Norge. Han har mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.