FACTI-webinar

Norge - en pådriver for global skattereform? / Norway - a driving force of global tax reform?

fredag 7. mai 2021, kl. 09:00
Zoom
TaxCapDev network & Norwegian Church Aid

A recording of the webinar is available on Youtube (only in Norwegian)


Webinar 7th May 9-10 CET (Zoom)

In Norwegian + simultaneous translation to English

Arr: TaxCapDev-nettverket (Tax Justice Network – Norge, NUPI, Chr. Michelsens Institute) & Kirkens Nødhjelp/Norwegian Church Aid

Nylig la FNs høynivå-panel «FACTI» frem 14 forslag til globale reformer for å stanse kapitalflukt og skatteunndragelse. De ambisiøse forslagene kunne blitt stemplet som urealistiske i fjor, men i år har store gjennombrudd på den globale skattearenaen satt an tonen: EU varslet åpenhetsrevolusjon for selskaper når de stemte for offentlig land-for-land-rapportering, ogUSA går fullt inn for global minimumsskatt for selskaper. Begge i tråd med FACTI-rapporten. FACTI oppstod etter sterk støtte fra den norske regjeringen, men hvorvidt forslagene blir retningsgivende fremover vil avhenge av fortsatt politisk støtte. Hvordan skal Norge bidra til et vendepunkt i globalt skattesamarbeid og til å stanse skatteparadisene?

The UN High Level Panel "FACTI" recently put forward 14 proposals for global reforms to halt capital flight and tax evasion. The ambitious proposals could have been branded as unrealistic last year, but this year major breakthroughs in the global tax arena have set the tone: the EU announced a revolution of transparency for companies when they voted for public country-by-country reporting, and the US fully supports global minimum tax for companies. Both in line with the FACTI report. FACTI arose after strong support from the Norwegian government, but whether the proposals will be guidelines for the future will depend on continued political support. How will Norway contribute to a turning point in global tax co-operation and to stop tax havens?

Program
09:00 - 09:03 Velkommen
Moderator Sigrid Klæboe Jacobsen, TaxCapDev-nettverket & daglig leder/executive director Tax Justice Network – Norge

09:03 – 09:13 FACTI-rapporten
Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef/CEO Sparebank 1 SR-Bank & FACTI-panel

09:13 – 09:18 Kommentar
Kristine Sævold, skriver doktorgrad om skatteparadisenes historie ved UiB/phd-student on history of tax havens

09:18 – 9:23 Norge som initiativtaker til FACTI & prosessen videre/Norway as initiator of FACTI and future process
Daniel Gimenez, seniorrådgiver Utenriksdepartementet/Norwegian Ministry of Foreign Affairs

9:23 – 10:00 Debatt Stortingsrepresentanter/MPs:
Marianne Martinsen, Arbeiderpartiet/The Norwegian Labour Party
Tore Storehaug, KrF/The Christian Democratic Party
Kari Elisabeth Kaski, SV/The Socialist Left Party
Elin Rodum Agdestein, Høyre/The Conservative Party