What do we know and what should we do about tax justice?

Boklansering i Oslo med Alex Cobham, leder i Tax Justice Network!

tirsdag 12. desember 2023, kl. 08:30
Kulturhuset, hovedrommet
Tax Justice Norge, ForUM, Kirkens Nødhjelp

REGISTRATION
Please register within December 4th so we know how much breakfast we should order:
https://forms.office.com/e/stbDcUfSUDSTREAMING
If you can’t show up physically, you can follow the book launch and debate here on the event site.

PRACTICAL INFORMATION
08:30: Serving of coffee and breakfast
09:00: The program starts (duration: 1 hour)
The book launch and interview with Alex Cobham (9-9:30) will be in English. The debate with Norwegian politicians (9:30-10) will be in Norwegian.

ENGLISH PROGRAM:
9:00: Book launch: What do we know and what should we do about tax justice? Author Alex Cobham (Tax Justice Network) is interviewed by Ole Jacob Sending (NUPI)

Alex Cobham is an economist and chief executive of the Tax Justice Network. “What Do We Know and What Should We Do About Tax Justice?” is Cobham’s third book, and it lays out what we know about the scale, history and impacts of tax abuse.

Read more about the book here:
https://us.sagepub.com/en-us/nam/what-do-we-know-and-what-should-we-do-about-tax-justice/book286416?

Ole Jacob Sending is the Director of Research at the Norwegian Institute of International Affairs. He has led an expert group, appointed by the Norwegian Government, to make recommendations on financing for the Sustainable Development Goals. The expert group delivered its report May 15th and recommended that Norway should double its support to UN Agenda 2030.

NORWEGIAN PROGRAM:
9:30: Debatt med norske politikere: FN, skatteregler og lederskap fra Afrika. Skatteunndragelse og uønsket skattetilpasning er et alvorlig problem verden over. I sommer kom en rapport fra Tax Justice Network som sa at hvis vi ikke endrer kurs, vil verden tape nesten 5000 milliarder dollar til skatteparadiser i løpet av de neste 10 årene - det samme som tre norske oljefond. Samtidig som pengene renner ut av statskassene og inn i skatteparadiser, sliter mange land med å finansiere grunnleggende tjenester som helse og utdanning, i tillegg til å forhindre katastrofale klimaendringer. Høsten 2023 står kravet om en skattekonvensjon høyt på dagsorden i FN. Afrika-gruppen har tatt et samlet initiativ til å starte forhandlinger. Når dette frokostmøte finner sted, vil vi vite hva FNs medlemsstater ble enige om, og hvordan initiativet for en skattekonvensjon tas videre. Hva kan verdens stater gjøre for å få bukt med skattetriksing? Vil en skattekonvensjon i FN bidra til å bekjempe problemet? Hvilken rolle kan Norge spille?