Ansatte

Sigrid Klæboe Jacobsen
46861189

Sigrid er daglig leder i TJN Norge. Hun har vært aktivt engasjert i skatterettferd siden 2002 og var medstifter av organisasjonen. Hun er medforfatter og redaktør på en rekke bøker og rapporter på temaet og er en aktiv samfunnsdebattant og foredragsholder. Hun er sivilingeniør fra NTNU og har tidligere jobbet for konsulentselskapet Holte Consulting som avdelingsleder, og som rådgiver på internasjonale prosjekter. Hun har hatt flere styreverv i privat næringsliv, sivilsamfunn og internasjonale nettverk: Holte Consulting (styremedlem), TJN - Norge (styreleder), Attac Norge (styremedlem), TJN Europe (koordinator) og Global Alliance for Tax Justice (styremedlem).

Peter Henriksen Ringstad
48262611

Peter er politisk rådgiver i TJN Norge. Han har vært med i organisasjonen siden oppstarten i 2010 i ulike roller - først som interim-styremedlem i oppstartsperioden, og senere i ulike roller som ansatt. Han har vært fast ansatt siden 2015. Han har mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Julie Kristine Wood
95273749

Julie er politisk rådgiver i TJN Norge fra 2020. Hun har mange års erfaring med påvirkningsarbeid opp mot storting og regjering på utenriksfeltet, blant annet som politisk nestleder i SAIH. (Bilde: SAIH)

Faglig rådgiver

Gregar Berg-Rolness
47867248

Gregar har arbeidet mange år i Skatteetaten og har vært avdelingssjef ved Vestfold fylkesskattekontor, ligningssjef ved Sandefjord ligningskontor og konstituert fylkesskattesjef i Vestfold. I 2016 ga han ut boken "Skatteparadisene og den internasjonale selskapsskatteretten" på Gyldendal. I 2020 ga han ut "Overskuddsflytting - Aggressiv skatteplanlegging i den globale økonomien" på samme forlag. Gregar jobber frivillig som faglig rådgiver for TJN Norge.

Styret

Helge Renå

Helge er ansatt som forsker ved juridisk fakultet, Universitetet i Bergen (UIB). I 2018 fullførte Helge sin doktorgrad i statsvitenskap (UIB) hvor han undersøkte politiets innsats under terrorangrepene i 2011. Fra tidligere har Helge erfaring med forskning- og utredningsoppdrag i Norsk Institutt for By- og Regionforskning (NIBR) og Asplan Viak. Helge har vært styremedlem i TJN siden 2012, og styreleder fra 2018. Han er bosatt i Oslo.

Helge Aarseth

Helge er advokat/partner i Larhammer Aarseth Advokatfirma AS. Helge var leder for Hovedstyret i Advokatforeningen i 2000-2004, satt i Skatteunndragelsesutvalget i 2009, vært leder for Oljeskattenemnda og vært medlem av Klagenemnda for Petroleumsbeskatning. Han har vært styreleder for Helse Nordmøre og Romsdal/Sparebanken Møre og er styremedlem i Havila Shipping ASA. Helge bistod Økokrim under TransOcean-saken. Han er bosatt i Molde.

Catharina Bu

Catharina Bu er Internasjonal rådgiver i Tankesmien Agenda hvor hun har jobber med bistand- og utviklingspolitikk og internasjonale finansstrukturer. Hun har en master i utviklingsstudier fra SOAS i London og kom til Agenda fra Redd Barna. Catharina har variert erfaring fra organisasjonsarbeid og har sittet i styret til Tax Justice Network Norge siden 2017.

Galina L. Lund

Galina har vært ansatt i Skatteetaten siden 2006 som seniorrådgiver i skattekrimavdelingen i Skatt Nord. Her jobber hun blant annet med avdekking av økonomisk kriminalitet i fiskerinæringen og arbeidslivskriminalitet. Hun har tidligere jobbet som bistandsrevisor i Mosambik i etatens program «Skatt for Utvikling» i regi av Norad. Hun er styremedlem i Skatterevisorenes forening og sitter i fagpolitisk utvalg der. Galina er bosatt i Bodø. Hun har vært styremedlem i TJN-Norge siden 2017.

Trond Finstad

Trond er medlem av arbeidsutvalget (den daglige politiske ledelsen) i Fagforbundet, og har ansvar for kampen mot svart økonomi, i tillegg til områdene digitalisering og standardisering. Trond har høgskoleutdanning i offentlig styring, ledelse og økonomi, samt innovasjon i offentlig sektor fra Høgskolen Innlandet. Han har mer enn 20 års arbeidserfaring som regnskapskontrollør ved diverse kemnerkontor. Trond har i tillegg bred lokalpolitisk erfaring fra Vestby kommune gjennom 4 kommunestyreperioder, og har vært leder av Vestby Arbeiderparti i to perioder.

Irene Dotterud-Flaa

Irene er seniorrådgiver for utviklingsfinansiering i Redd Barna. Dette arbeidet fokuserer på nasjonal ressursmobilisering, ulovlig kapitalflukt, gjeld, privat sektor (både knyttet til næringslivets samfunnsansvar og privat sektors rolle i utviklingspolitikken/bistanden), og etiske investeringer. Irene har siden 2012 jobbet både nasjonalt og internasjonalt med forhandlingene om nye bærekraftsmål. Hun har ledet det internasjonale Redd Barnas påvirkningsarbeid inn mot Finansiering for Utvikling-avtalen og leder nå det internasjonale Redd Barnas arbeidsgruppe på rettferdig finansiering. Irene sitter i Regjeringens Samstemthetsforum, som en av to representanter for Forum for Utvikling og Miljø.

Lin Olderøien

Lin er PhD i filosofi fra NTNU/Handelshøyskolen i Trondheim, på temaet aktsomhetsvurdering i transnasjonale selskaper knyttet til menneskerettigheter og økonomisk kriminalitet. Hun er for tiden organisasjonsrådgiver i Stamina. Forskningsarbeid inkluderer økonomisk organisering og økonomisk kriminalitet i idrettsorganisasjoner, samt sammenhengen mellom økonomisk kriminalitet og doping. Hun har faglig bakgrunn og interesser for feltene økonomisk kriminalitet i transnasjonale organisasjoner og idrettsorganisasjoner, psykologi, filosofi og etikk. Lin er bosatt i Trondheim. Hun har vært styremedlem i TJN-Norge siden 2014

Valgkomite

Frida Kvamme (leder), Kjetil Abildsnes, Tom Skauge