05.12.2018

BONUS: Skatt og statsbygging

Hva vet vi om skatt og statsbygging? Kan lærdommene overføres til sårbare stater i dag?
Listen to "Tax Justice" on Spreaker.

7.-9 november arrangerte vi konferansen "The New Politics of Development: Fragility Taxation and State-building" sammen med NUPI og CMI, med deltagere fra sivilsamfunn og akademia fra bl.a. Kenya, Afghanistan, Regionen Kurdistan i Irak og DR Congo.

Her kan du høre opptak fra et av panelene på konferansen. Her diskuterer panelistene hva vi vet om skatt og statsbygging og hvilke lærdommer sårbare stater kan dra nytte av i arbeidet med å bygge opp velfungerende skattesystemer. Hva kan vi lære fra land som har lykkes?

I panelet:

Ordstyrer: Tony Addison (Wider-UNU)

Odd-Helge Fjeldstad (CMI/ICTD)

Attiya Waris (University of Nairobi) (fra minutt 28 ca)

Jonathan Weigel (LSE) (fra min. 40 ca)

Olav Lundstøl (Norad) (fra min. 50)

Få også med deg TaxCast-episoden vi publiserte i forkant av konferansen: http://taxjustice.no/taxcast/taxcast-skatt-verdens-mest-verdifulle-ressurs