21.09.2016

Havets skattepionerer - redere og lånte flagg

TaxCast drar til havs! I denne episoden av TaxCast får du blant annet høre om lånte flagg og havets skattepionerer – skipsrederne.
Listen to "Tax Justice" on Spreaker.

At skipsnæringa er en sentral del av norsk historie er velkjent for mange. Men færre vet kanskje om sjøfartsnæringas sentrale rolle innen internasjonal skatteplanlegging?

I denne episoden av TaxCast får vi blant annet høre om skipsrederne –pionerene innen internasjonal skatteplanlegging. Vi har intervjuet Alla Pozdnakova, professor ved Nordisk institutt for sjørett ved Universitetet i Oslo, som forteller om bruken av såkalte bekvemmelighetsflagg – at lover og regler til sjøs bestemmes av staten som skipet seiler under, som f.eks Panama, Liberia og Marshalløyene.

Over 25 år etter mordbrannen på Scandinavian Star vet vi fortsatt ikke med sikkerhet hvem som egentlig eide skipet da det brant. Etterlatte etter tragedien har brukt år på å avdekke hvordan rederiet bak var organisert, og oppdaget en verden av skjulte eiere og lovløse tilstander til sjøs. TaxCast har snakket med Jan Harsem, talsperson for Støttegruppen for etterlatte og overlevende etter Scandinavian Star, som forteller om dette arbeidet.

Visste du at norske lover ikke gjelder ombord i utenlandsregistrerte skip som ferdes i norsk farvann? Og at norsk politi ikke vil etterforske arbeidsulykker ombord i en slik båt? Stian Grøthe, direktør for politikk og samfunnskontakt i Sjømannsorganisasjonene i Norge, mener situasjonen for sjøfolk har blitt verre, i takt med at stadig flere norske skip seiler under andre lands flagg.

I spalten "skrive om skatt" har vi snakket med Monica Olsen og Heidi V. Høgalmen (NHH), som har skrevet masteroppgave om IKEAs skatteplanlegging.

Dette og mye mer i månedens episode av TaxCast!

Du får høre:

  • Alla Pozdnakova, professor ved Nordisk institutt for sjørett ved Universitetet i Oslo, og ekspert på havrett og bekvemmelighetsflagg
  • Jan Harsem, talsperson for Støttegruppen for etterlatte og overlevende etter Scandinavian Star
  • Stian Grøthe, direktør for politikk og samfunnskontakt i Sjømannsorganisasjonene i Norge (Norsk Sjømannsforbund, Det norske maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund)
  • Monica Olsen, master fra Norges Handelshøyskole med avhandlingen Skatteplanlegging i flernasjonale selskap: En analyse av IKEA

Bildet på lenken til artikkelen er av Jan Harsem (foto: Signy Grape / Hanne Kjærland Olsen)