30.08.2015

Kan globalt bli lokalt?

Globale skattespørsmål har blitt behandla på ein internasjonal konferanse i sommar, men blir sjeldan store tema i kommunevalkampen. Vi spurte likevel lokalpolitikarar frå alle dei politiske partia om kva dei meiner om kommunar som skatteparadisfrie soner, og om skillet mellom lokal og global politikk.
Listen to "Tax Justice" on Spreaker.

Hør flere TaxCast-episoder her: Episode-oversikt

Kampanjen for å få kommunar til å erklære seg som skatteparadisfrie soner vart lansert av organisasjonen Attac for nokre år sia her til lands. I den nye episoden av TaxCast snakkar vi med politikarar frå dei åtte største politiske partia i Oslo om dette. Halvparten av dei spurte kjente ikkje til kampanjen, og heller ikkje at bystyret i Oslo har tatt opp - og stemt ned - spørsmålet om å bli ei skatteparadisfri sone. Men kva for parti visste om dette? Det må du lytte til TaxCasten for å få med deg.

Skatteparadisfritt Sunnmøre?

Ulstein var den første kommunen som erklærte seg for skatteparadisfri sone i Noreg i 2012, og ordførar Jan Berset fortel om korleis det har gått på vegen frå store ord om skatteparadis til kvardagen i regionale interkommunale innkjøpssamarbeid.


Finansiering for utvikling
Midt i sommarferien var mange av verdas finansministrar og andre leiarar samla til FN-toppmøte i Etiopia om korleis ein skal finansiere det globale utviklingsarbeidet framover. FN skal vedta nye utviklingsmål i haust, og det blir sannsynlegvis ein klimaavtale i Paris i desember, og dette treng ein god finansieringsplan. Kjetil Abildsnes frå Kirkens Nødhjelp var på møtet, og fortel i TaxCast om den historiske skattediskusjonen der. Han forklarer òg kva som vart utfallet av ein langvarig konflikt mellom utviklingsland og rike land.

I tillegg presenterer TaxCast styrkinga av den norske land-for-land-rapporteringa, som fann stad tidleg i sommar.


I episoden høyrer vi:

  • Kjetil Abildsnes, seniorrådgjevar i Kirkens Nødhjelp
  • Jan Berset (H), ordførar i Ulstein
  • Syver Zachariassen (Sp)
  • Torild Lien Utvik (Ap)
  • Aina Stenersen (Frp)
  • Elisabeth Løland (KrF)
  • Stig Rygg-Johansen (MDG)
  • Hans Kristian Voldstad (V)
  • Marit Halse (R)
  • Martin Uleberg (SV)