07.06.2021

Pengeland: Global Minimumsskatt

Kan dette være øyeblikket det globale kappløpet mot bunnen stanses?

Listen to "Tax Justice" on Spreaker.

I flere tiår har mange store selskaper kunnet betale nærmest null i skatt på sine internasjonale inntekter, ved å bruke skatteparadis og kompliserte selskapsstrukturer, godt hjulpet av skarpskodde advokater i en rekke land. Konkurransen fra skatteparadis har tvunget skattesatser for selskaper lavere og lavere, også i land som Norge. Men nå vil noen hevde at vi står ved et vendepunkt.

Verdens rikeste økonomier - G7-landene - har nettopp erklært at de vil sette en stopper for kappløpet motbunnen, ved å innføre en global minimumsskatt for selskaper. Hva betyr dette? Hvorfor kommer dette tiltaket nå, og vil det ha praktisk betydning?

Til å svare på disse spørsmålene har vi i denne episoden av Pengeland fått med oss Rasmus Corlin Christensen. Han forsker ved Copenhagen Business School på hvordan internasjonale skatteregler blir til, og har fulgt de pågående forhandlingene om en internasjonal skattereform tett.

Programledere: Peter Ringstad og Ingrid Hjertaker,
Miks og musikk: Kristoffer Lislegaard.