25.11.2021

Pengeland: Stortingets avmakt

Vi snakker med Marianne Marthinsen om hennes tid på Stortinget, formell vs reell makt og hennes vei videre.

Listen to "Tax Justice" on Spreaker.

Marianne Marthinsen har vært Stortingets tydeligste stemme i kampen mot skatteparadis, finansielt hemmelighold og uthuling av skattegrunnlaget. Som Arbeiderpartipolitiker ga hun ut boka Rødt lys - Det store skatteranet og hvordan vi kan stoppe det, sammen med samfunnsøkonom Maria Walberg. Nå har hun gitt seg som politiker etter 16 år på Stortinget, og nettopp gitt ut sin første roman, «Selveiersanger», på Aschehoug forlag.

I denne episoden av Pengeland snakker vi med henne om skattepolitikk, om “avmaktsfølelsen” hos Stortingspolitikere, om frustrasjonen med Finansdepartementets sendrektighet, om hvordan Stortinget kunne vært organisert bedre, og om Arbeiderpartiet og fagbevegelsen har sviktet i utfordringen med global skattekonkurranse og skatteparadiser.


Programledere: Peter Ringstad og Ingrid Hjertaker,
Miks og musikk: Kristoffer Lislegaard.Episodenoter:

Omtalt i episoden:

Marianne Marthinsen - Selveiersanger
https://aschehoug.no/selveiersanger

Rødt Lys - Det store skatteranet - og hvordan vi kan stoppe det
https://www.cappelendamm.no/_rodt-lys-marianne-marthinsen-maria-s-walberg-9788202598372

NOU om skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---nou-2019-15-skatteradgiveres-opplysningsplikt-og-taushetsplikt/id2667042/

Forslag til ny advokatlov.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-214-l-20202021/id2857861/