10.03.2015

Rett på skatt?

1,9 milliarder dollar forsvinner ut av Zambia hvert år i ulovlig kapitalflukt. Dette er nesten tre ganger så mye som Zambia bruker på helse og utdanning til sammen. Bidrar skattetriksing til menneskerettighetsbrudd? TaxCast hører med ekspertene.
Listen to "Tax Justice" on Spreaker.

Hør flere TaxCast-episoder her: Episode-oversikt

- De fleste land i verden har ratifisert menneskerettighetene. Men når de har gjort det, har de da også vedtatt å kreve inn så mye skatt som mulig for å få råd til å innfri disse rettighetene? Og kan det å unndra skatt ses på som et menneskerettighetsbrudd? Denne eventuelle sammenhengen mellom skatt og folkerett lurte vi på denne gangen, sier TaxCast-journalist Vegard Foseide.

Linken kan virke ganske indirekte, men det er mye snakk om det på internasjonale arenaer for tiden.

- Det så trendy å snakke om skatt og menneskerettigheter om dagen, så vi ville se nærmere på koblingene, Rydde litt i argumentene og se hvordan det henger sammen, forteller Karoline Arnesen.

Foto: BistandsaktueltSkatt for barns rettigheter
I episoden snakker de med Catharina Bu i Redd Barna som forteller at hvis landene i Afrika sør for Sahara øker skatteinntektene til 20 % av BNP (nå er det i snitt 17 %) kan man sikre at 287 000 barn overlever sin femårsdag og av 27 millioner fler får tilgang til rent vann - og dette med dagens budsjettprioriteringer.

- Skatt og velferd heng i hopes, som tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen har sagt, og land som har ratifisert for eksempel barnekonvensjonen har skrevet under på å skaffe “maksimalt tilgjengelige ressurser” til å innfri barns rettigheter. 2015 er jo et viktig år for klima og utvikling med store globale forhandlinger. Når man nå ser behovet for å finne stabile finansieringskilder for nye menneskerettighetsinnfriende milleniumsmål og klimatilpasning så er det mange som mener at skatt en viktig del av svaret, sier Vegard Foseide.

Lavt skattenivå og menneskerettighetsbrudd i Zambia

De undersøker om man kan gå rettens vei for å få bukt med skattesnusk, om en zambier som ikke får rett til utdanning kan klage inn staten sin til en menneskerettsdomstol for å ha unlatt å kreve inn skatt slik at de kan bygge skoler. De snakker med tidligere leder for Etikkrådet i SPU og nå seniorpartner i ILPI, Gro Nystuen, for å få hjelp til å finne ut av det.

Nye prinsipper i FN

Maren Hemsett skrev masteroppgave om skatt og barns rettigheter, og så på staters plikter og selskapers ansvar. I episoden forteller hun at det skjer banebrytende ting på næringslivssiden.

- FNs vedtok noen prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter i 2011, et rammeverk som ikke bare er det første, men også mest omfattande som man har hittil om selskaper og menenskerettigheter. Det har stort potensiale fordi det er en smart miks av lover og god praksis. Dersom det implentereres i nasjonale lovverk, så kan det få ganske stor slagkraft, forteller hun, og er positiv til utviklingen i FN.

Sivilt samfunn bør ta saken videre

John Christensen i Tax Justice Network er tydelig på at det er på høy tid at sivilt samfunn ser sammenhengen mellom skatt og menneskerettigheter.

- Problemet er at i mange år har menneskerettighetsbevegelsen bare regnet med at pengene er der, og sånn er det ikke alltid. Vi hører altfor ofte politikere si at det ikke har råd til å innfri disse menneskerettighetene, men det kan jo kanskje henge sammen med at de har valgt å kreve inn altfor lite skatt.