04.04.2019

TaxCast: Battle of the Brexiteers

Blir post-brexit Storbritannia et sosialdemokratisk paradis, eller bare et skatteparadis?
Listen to "Tax Justice" on Spreaker.

Hva er egentlig hensikten med Brexit? Hvilket Storbritannia kjemper britene for, som de mener EU er et hinder for? I denne episoden skal du få møte to såkalte Brexiteers, altså de som ønsker at Storbritannia skal forlate EU, men som har to helt forskjellige visjoner for hvordan landet skal se ut etterpå.

Shanker Singham er blitt kalt “The brain behind Brexit”, og sies å ha stor innflytelse på Brexit-tilhengerne i Det konservative partiet. Han kjemper nå for at et Brexit skal bety at Storbritannia skal bli et slags fyrtårn for frihandel og mindre regulering og skatter.

For Grace Blakeley er et slikt Storbritannia mer et mareritt. Hun kjemper for "Lexit", et Left Exit fra EU, et Brexit som tar avstand fra det hun mener er en exit-kampanje drevet av fremmedfrykt, men der Brexit kan bli en restart for mer sosialisme og mer grønn politikk.

Men hvorfor føler egentlig britene at de er så annerledes enn resten av det europeiske fellesskapet? Øivind Bratberg er ekspert på britisk politikk, og forklarer den særegne britiske mentaliteten, som kanskje kan hjelpe oss å forstå hvorfor britene gjorde som de gjorde.


Vi har snakket med:
Grace Blakeley, økonom, forfatter, spaltist og en sentral stemme på venstresiden i Labour.

Shanker Singham, jurist og ekspert på handelspolitikk, tidligere rådgiver for den amerikanske regjeringa og tilknyttet høyre-tenketanken Institute of Economic Affairs.

Øivind Bratberg, forfatter, skribent og førstelektor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og ekspert på britisk politikk

Foto: George Hodan https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=180560&picture=brexit-referendum-uk

Musikk er lånt fra:
Ben Sound https://www.bensound.com
Podington Bear http://freemusicarchive.org/music/Podington_Bear/Meet_Podington_Bear_Box_Set_Disc_1/03_Elephants_On_Parade