25.08.2017

TaxCast bonusepisode: Ekspertpanel under Arendalsuka

Vil Norge leve opp til de internasjonale ambisjonene i skattepolitikken? Hør ekspertpanelets innledninger til skattedebatten under Arendalsuka.
Listen to "Tax Justice" on Spreaker.

Spørsmål om skatt og internasjonal skattepolitikk er høyt oppe på den internasjonale utviklingsagendaen. Norge har i flere år vært ledende innenfor dette arbeidet, både i OECD og FN, og i skattesamarbeidet med utviklingsland. SkattJakt-nettverket inviterte derfor stortingspolitikere til en diskusjon om veivalg i skattepolitikken i forkant av det kommende stortingsvalget.

Før debatten holdt et ekspertpanel faglige innledninger om Norges internasjonale innsats i skattepolitikken. Panelet bestod av:

● Odd-Helge Fjeldstad, Seniorforsker, Chr. Michelsen Institutt
● Olav Lundstøl, Fagdirektør, Norad
● Sigrid Klæboe Jacobsen, Daglig leder, Tax Justice Network - Norge

Hør dem her og bli litt mer opplyst!

Ordstyrer var Morten Bøås, seniorforsker ved NUPI.

Foto: Hanne Kjærland Olsen

Musikk: Bensound (http://www.bensound.com/royalty-free-music)