22.10.2018

TaxCast: Skatt - verdens mest verdifulle ressurs?

I denne episoden undersøker TaxCast sammenhengen mellom skatt og utvikling, og spør hvordan man etablerer effektive skattesystemer i verdens mest sårbare stater.
Listen to "Tax Justice" on Spreaker.

Hvordan kan verdens rikeste land være verdens fattigste? Mange såkalte sårbare stater har ofte enorme mengder naturressurser som ikke kommer befolkningen til gode. Løsningen kan ofte oppsummeres med ett ord: skatt! Skatt er nemlig den viktigste inntektskilden til moderne stater. For eksempel kommer nesten tre fjerdedeler av den norske stats inntekter fra skatt!


Men hva hvis det er direkte irrasjonelt å betale skatt? Dersom myndighetene er korrupte og ikke evner å gi deg helt grunnleggende sikkerhet? Og dersom enorme summer forsvinner rett ut i skatteparadiser fremfor å skape velferd for folkene som bor der?Vi har snakket med:

Attiya Waris, jussprofessor ved Universitetet i Nairobi

Aloys Tegera, forsker ved Pole Instituttet i Kongo og ekspert på skattlegging av naturressurser

Morten Bøås, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt

Musikk er lånt fra:

John Bartmann http://freemusicarchive.org/music/John_Bartmann/

Ben Sound https://www.bensound.com